logo

fb youtube rss

Σύνδεση

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Κάθε αναδημοσίευση άρθρου ολική ή μερική θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά με αναφορά πηγής στο site μας: www.greatlie.com το οποίο θα πρέπει να είναι ενεργός σύνδεσμος (link) στην σελίδα του άρθρου. Σε αντίθετη περίπτωση το ιστολόγιο επιφυλάσσεται για χρήση κάθε νομίμου δικαιώματος του.

NHPIA KAI THILAZONTA

 NIPIA-THILAZONTA

«Ούτω λέγει Κύριος, σκότωστε άνδρες και γυναίκες και παιδιά, από νήπια έως θηλάζοντα»! Του Μ. Καλόπουλου

Αυτή είναι η Βίβλος!

«Ούτω λέγει Κύριος των δυνάμεων... πήγαινε τώρα εξολόθρευσε και σκότωσε και μη λυπηθείς αυτούς, αλλά θανάτωσε και άνδρα και γυναίκα και παιδιά από νήπια έως θηλάζοντα»! Α΄ Σαμουήλ 15.3  ή Ο΄Α΄ Βασιλειών 15.3.

Αν αυτός είναι ένας καλός θεός… τότε πως θα ήταν ένας πολύ κακός, μοχθηρός και βρεφοκτόνος θεός;

«Κατά δε το μεσονύκτιον ο Κύριος (αυτοπροσώπως) επάταξε παν πρωτότοκον εν τη γη της Αιγύπτου... και έγινε μέγας θρήνος στην Αίγυπτο... και δεν ητο οικία εις την οποίαν δεν υπήρχε νεκρός». Εξ.12.29-30. 

«Εξολόθρευσε κάθε τι απ’ τους Αμαληκίτες, μη λυπηθείς, αλλά εξόντωσε άνδρες, γυναίκες και παιδιά, από νήπια έως και θηλάζοντα, βόδια, πρόβατα, καμήλες και όνους». (Μασ.) Α΄Σαμ.15.3. ή (Ο΄)Α΄Βασιλειών 15.3.  

«Ούτω θέλεις κάμει εις πάσας τας πόλεις τας πολύ μακράν από σου...  δεν θέλεις αφήσει ζων ουδέν έχον πνοήν· αλλά θέλεις εξολοθρεύσει αυτούς κατά κράτος». Δευτερονόμιο 20.10-17 

 «Κι εσύ Βαβυλώνα γρήγορα θα καταστραφείς και μακάριος όποιος σου ανταποδώσει όσα έκανες! Μακάριος όποιος πιάσει και συντρίψει τα βρέφη σου στο βράχο»! Β.Β. Ψαλμός (ΡΛΖ) 137 ή (Ο΄) Ψαλμός 136. και Ησαΐας 13.17-22. 

 «Και τα τέκνα αυτών (των εθνικών) θέλουσι συντριφθή έμπροσθεν αυτών, αι οικίαι αυτών θέλουσι λεηλατηθή, και αι γυναίκες αυτών θέλουσι βιασθή». Ησαϊας 13:16

«Τότε επάταξεν ο (βασιλιάς του Ισραήλ) Μεναήμ την (πόλη) Θαψά (Θερσά) και πάντας τους εν αυτή και τα όρια αυτής, επειδή δεν ήνοιξαν (δεν παραδόθηκαν) εις αυτόν, διά τούτο επάταξεν αυτήν, και πάσας τας εν αυτή εγκυμονούσας διέσχισεν (ξεκοίλιασε)». Βασιλέων Β΄ 15:16

 

«Και επάταξαν και εξωλόθρευσαν εν στόματι μαχαίρας πάσας τας πόλεις και πάσας τας ψυχάς τας εν αυτή· δεν αφήκεν υπόλοιπον… Ούτως επάταξεν ο Ιησούς πάσαν την γην την ορεινήν και την μεσημβρινήν και την πεδινήν και δεν αφήκεν υπόλοιπον, αλλ' εξωλόθρευσε παν το έχον πνοήν, (περιλαμβάνει εγκύους, παιδιά, νήπια και θηλάζοντα) καθώς προσέταξε Κύριος ο Θεός του Ισραήλ». Ιησούς Ναυη 10.37-40.


«Και πάντα τα λάφυρα των πόλεων τούτων και τα κτήνη ελαφυραγώγησαν εις εαυτούς οι υιοί Ισραήλ· τους δε ανθρώπους πάντας επάταξαν εν στόματι μαχαίρας, εωσού εξωλόθρευσαν αυτούς· δεν αφήκαν ουδέν έχον πνοήν (περιλαμβάνει εγκύους, παιδιά, νήπια και θηλάζοντα). Καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωϋσήν τον δούλον αυτού, ούτω προσέταξεν ο Μωϋσής τον Ιησούν, και ούτως έκαμεν ο Ιησούς· δεν παρέβη ουδέν εκ πάντων όσα προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωϋσήν». Ιησούς Ναυη 11.14-15.

 

«Διότι το έθνος και η βασιλεία, τα οποία δεν ήθελον σε δουλεύσει, θέλουσιν αφανισθή· ναι, τα έθνη εκείνα θέλουσιν ολοκλήρως ερημωθή». Ησαϊας 60.12.

«Και θέλεις θηλάσει το γάλα των εθνών και θέλεις θηλάσει τους μαστούς των βασιλέων, και θέλεις γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος/Γιαχβέ». Ησαϊας 60.16.

 

THANATOSTE