logo

fb youtube rss

Σύνδεση

 

ΒΙΒΛΟΣ: συνταγές επεκτατισμού και άλωσης των εθνών.

Πριν από 20 χρόνια έγραφα περί εθνοδιαμελισμών… δυστυχώς λίγοι κατάλαβαν!!!

Του Μ. Καλόπουλου

Τι γλυκύτερο του χρήματος και τι ζαλιστηκότερο της "σωτηρίας"!!!

Απολύστε τις βιβλικές συνταγές της "ζάλης" και διαμελισμού των εθνών με το γλυκόπιοτο "κρασί" της αφανιστικής σωτηρίας:  

  «Πεινά ο εχθρός σου τάιζε αυτόν, διψά ο εχθρός σου πότιζε αυτόν, και τούτο ποιών θέλεις συσσωρεύσει άνθρακας πυρός επί την κεφαλήν αυτού»! Παύλος προς Ρωμαίους επιστολή:12.20. - Παύλος... η μεγαλύτερη "γάτα" όλων των εποχών! Ο άνθρωπος των παραλλαγών και των μεταμορφώσεων που είπε το αμίμητο: «εις πάντας έγεινα τα πάντα, διά να "σώσω" παντί τρόπω τινάς»! Α΄ Κορινθίους 9.22.

   «Γι' αυτό κέρασε αυτούς (τα έθνη) ο "θεός" (της Βίβλου) πνεύμα πλάνης, και πότισε αυτούς ποτήριον άκρατου οίνου, για να μεθύσουν και να τους οδηγήσει στο τέλος τους» Ο΄ Ψαλμοί Σολόμωντα  (PsSal) 8.14.2.    

 «Ο Κύριος θα σου δώσει να πιεις το ποτήρι της οργής του, και τότε η ντροπή θα επισκιάσει την δόξα σου» Αββακούμ: 2.16.

 «Άκουσε τούτο δυστυχή, είσαι μεθυσμένος αλλά όχι από κρασί. Το ποτήρι που σε ζάλισε είναι το ποτήρι πτώσεως και της οργής μου, που έβαλα στο χέρι σου»! Ο΄ Ησαΐας 51.21.

«Θέλω καταστήσει την Ιερουσαλήμ προς πάντας τους λαούς λίθον καταβαρύνοντα· πάντες όσοι επιφορτισθώσιν αυτόν θέλουσι κατασυντριφθή… θέλω πατάξει πάντα ίππον εν εκστάσει και τον αναβάτην αυτού εν παραφροσύνη… και θέλω πατάξει εν αποτυφλώσει πάντα ίππον των λαών»Β' Βας. 23:29. - Β' Χρ. 35:22 - Β' Χρ. 35:24

«Ούτω λέγει Κύριος, Λάβε το ποτήριον τούτο του (Ο΄ άκρατου) οίνου εκ της χειρός μου (τι είδους "οίνος" είναι αυτός... αποφασίστε εσείς) και πότισον εξ αυτού πάντα τα έθνη, προς τα οποία εγώ σε αποστέλλω, και θέλουσι πίει και ταραχθεί και παραφρονήσει... και έλαβον το ποτήριον εκ χειρός Κυρίου και επότισα πάντα τα έθνη... και τους βασιλείς και τους μεγιστάνας δια να καταστήσω αυτούς ερήμωσιν, θάμβος, συριγμόν και κατάραν... και πάντα τα βασίλεια της οικουμένης τα επί προσώπου της γης... πίετε και μεθύσατε και εμέσατε και πέσετε και μη σηκωθείτε.» Μασ. Ιερεμίας ΚΕ΄15-27 (Ο΄ Ιερεμίας ΛΒ΄13-)  

«Εγώ μετατόπισα τα σύνορα των κρατών, λεηλάτησα τους θησαυρούς τους και καθαίρεσα τους ισχυρούς που κάθονται στα ύψη. Το χέρι μου βρήκε τα πλούτη των λαών σαν σε φωλιά πουλιών, και όπως κάποιος μαζεύει αβγά αφημένα, έτσι κι εγώ μάζεψα (τα πλούτη) όλης της γης και κάνεις δεν κίνησε εναντίον μου ούτε φτερούγα, ούτε ράμφος, κι ούτε άνοιξε το στόμα του να ψιθυρίσει κάτι (εναντίον μου)»  Ησαΐας 10.14

«Ποτήρι χρυσό… στο χέρι του Κυρίου που θα μεθύσει ολόκληρη τη γη με τον οίνο του… ήπιαν τα έθνη και σάλεψαν». Ο΄ Ιερεμιας 28.7..

«Θα μετατρέψω την ευδαιμονία τους σε φτώχια κάτω απ' την φαινομενική τους δόξα, και η δόξα μου θα γίνει καύση και θα ανάψει φωτιά που θ' απλωθεί σαν πυρκαγιά. Τότε το φως και ο άγιος του Ισραήλ, θα γίνει φλόγα που θα ανάψει τα αγκάθια και τα τριβόλια τους, και σε μια μέρα θα τα κατακάψει. Θα κατακάψει ολότελα το όμορφο τους δάσος, τους κήπους και τα καρποφόρα δένδρα τους, και θα νομίζει κάνεις πως βλέπει ετοιμοθάνατο. Τα δέντρα που θ' απομείνουν στο δάσος, εύκολα θα μπορεί ακόμα και μικρό παιδί να γράψει τον αριθμό τους». Ησαΐας 10.17-19.

«Εκείνη την ημέρα (αργά ή γρήγορα δηλαδή), ο κόπος της Αιγύπτου (βλέπε της κάθε "Αιγύπτου") και το εμπόριο της Αιθιοπίας (δηλαδή της κάθε "Αιθιοπίας") και των Σαβαίων, (δηλαδή των εθνών), θα περάσουν σε σένα (Ισραήλ) και δικά σου θα είναι. (Όλοι δε αυτοί) ξοπίσω σου θα ακολουθούν με (πνευματικές) αλυσίδες και θα σε προσκυνούν ομολογώντας, μόνο με σένα είναι ο θεός... θα ντροπιαστούν και θα ταπεινωθούν». Ησαΐας 45.14-15. Και συνεχίζει: «θα σε δώσω (Ισραήλ) φως στα έθνη, για να είσαι σωτηρία έως έσχατου της γης... (προσέξτε το είδος της "σωτηρίας") Βασιλείς θα σηκώνονται μόλις σε βλέπουν και ηγεμόνες θα σε προσκυνούνε (γιατί άραγε;) ένεκα του θεού σου... όταν έλθει ο καιρός, θα ικανοποιήσω την επιθυμία σου και θα σε καταστήσω εγγυητή της διαθήκης μου προς τους ανθρώπους». Ησαΐας 49.6-8.

GIAXBE2«Εξολόθρευσα έθνη και ερήμωσα τας οδούς αυτών, ώστε να μην υπάρχει διαβαίνων. Οι πόλεις αυτών ηφανίσθησαν... εγείρομαι προς λεηλασίαν, διότι απόφαση μου είναι να συναθροίσω τα έθνη, να συναθροίσω τα βασίλεια και να εκχέω έπ’ αυτά την αγανάκτηση μου, όλην την έξαψη της οργής μου. Διότι τότε θέλω αποκαταστήσει εις τους λαούς γλώσσαν καθαράν (γιατί;) δια να επικαλώνται πάντες το όνομα του (δικού μας θεού!) του Κυρίου (του Ιησού-Γιαχβέ) και να δουλεύσωσιν αυτόν (τα έθνη) υπό έναν (τον δικό μας) ζυγόν». Σοφονίας 3.6-10.

«Και ο τρίτος άγγελος εξέχεε την φιάλη αυτού εις τους ποταμούς (!) και εις τας πηγάς (!) των υδάτων και έγεινεν αίμα… και αίμα έδωκας εις αυτούς να πίωσι» Αποκάλυψη ΙΣ΄4-5 

 «Μη φοβηθής αυτούς, ενθυμού καλώς τι έκαμε Κύριος ο θεός σου εις τον Φαραώ και εις πάσαν την Αίγυπτον τους πειρασμούς τους μεγάλους τα σημεία και τα τέρατα και την κραταιάν χείρα... ούτω θέλει κάμει Κύριος ο θεός σου εις πάντα τα έθνη τα οποία συ φοβείσαι... και θέλει εξαλείψει ο Κύριος τα έθνη εκείνα ολίγον κατ’ ολίγον» Δευτ. Ζ΄17-22 

«Θα υψώσω το χέρι μου προς (δηλαδή, θα ενεργήσω έτσι ώστε), τα έθνη και οι λαοί, τους γιους σου (Ισραήλ) θα κουβαλούν στην αγκαλιά τους και πάνω στους ώμους τους, θα κουβαλούν τις θυγατέρες σου. Οι βασιλιάδες (τους) θα γίνουν παιδοτρόφοι σου και οι πριγκίπισσές τους υπηρέτριές σου. Θα πέσουν να σε προσκυνήσουν (Ισραήλ) με το πρόσωπο στη γη και θα γλύφουν το χώμα των ποδιών σου». Ησαΐας 49.22-23.

 «Τα έθνη και οι λαοί, τους γιους σου (Ισραήλ) θα κουβαλούν στην αγκαλιά τους και πάνω στους ώμους τους, θα κουβαλούν τις θυγατέρες σου. Οι βασιλιάδες (των εθνών) θα γίνουν παιδοτρόφοι σου και οι πριγκίπισσές τους υπηρέτριές σου. Θα πέσουν να σε προσκυνήσουν (Ισραήλ) με το πρόσωπο στη γη και θα γλύφουν το χώμα των ποδιών σου». Ησαΐας 49.22-23.

 Ο προφήτης Ησαΐας, είχε εκφράσει το κρυφό όραμα του επεκτατισμού αυτής της θρησκείας, καλύτερα από κάθε άλλον γράφοντας:

«Φωτίσου και λάμψε Ιερουσαλήμ, φως σου η δόξα του Κυρίου που ανέτειλε πάνω σου. Τώρα όμως, σκότος και ζόφος θα καλύψει τα έθνη της γης. Σε σένα η δόξα του Κυρίου θα φανεί και (έτσι) θα πορευθούν οι βασιλείς και τα έθνη προς την λαμπρότητάς σου.

Κοίταξε τριγύρω και δες συγκεντρωμένα τα τεκνά σου. Οι υιοί σου κατέφθασαν από μακριά και οι θυγατέρες σου μεταφέρονται (απο ξένους) πάνω στους ώμους. Θα εκπλαγεί και θα εκστασιαστεί η καρδιά σου, γιατί της θάλασσας, των λαών και των εθνών τον πλούτο, σε σένα θα τον φέρουν. Καμήλες... και χρυσάφι... και λιβάνι... (διότι) την σωτηρία του Κυρίου (του θεού σου) θα ευαγγελίζονται... και πρόβατα και κριάρια... θα γίνονται δεκτά στο θυσιαστήριο μου και θα δοξαστεί ο οίκος μου. Ποιοι είναι αυτοί όλοι που σαν σύννεφα πετούν (τριγύρω) και σαν τα περιστέρια μαζί με τους νεοσσούς τους μαζεύτηκαν; Απ τα νησιά (του Αιγαίου) βεβαίως πρώτα κατέφθασαν τα πλοία και πρώτα αυτά έφεραν τα παιδιά σου από μακριά και ασήμι και χρυσάφι έφεραν μαζί τους, διότι τ’ όνομα του Κυρίου (Γιαχβέ) του θεού του Ισραήλ είναι (πλέον) ένδοξο. Και (αυτοί) οι αλλοεθνείς θα οικοδομήσουν τα τείχη σου Ιερουσαλήμ και οι βασιλιάδες τους θα σε υπηρετούν... μέρα και νύχτα οι πύλες σου θα είναι ανοιχτές και δεν θα κλείνουν, (γιατί;) για να προσφέρουν σε σένα την δύναμη τους (ποιοί;) τα έθνη με βασιλείς αγομένους (κατευθυνόμενους χειραγωγούμενους)! Τα δε έθνη και οι βασιλείς, που θα αρνηθούν να σε δουλέψουν, θα αφανιστούν και τα έθνη εκείνα θα καταστραφούν... Κυπαρίσσια, πεύκα, κέδρους και όλη την δόξα του Λιβάνου, σε σένα θα την φέρουν (Ιερουσαλήμ) και στον άγιο μου τόπο. Και τα παιδιά εκείνων που σε ταπείνωσαν, θα έρθουν έντρομοι και θα σε ονομάσουν πόλη του Κυρίου, Σιών του αγίου θεού του Ισραήλ... Αιώνια (πόλη) θα σε κάνω Ιερουσαλήμ και θα αγάλλεσαι αιώνια. (Πως;) Το γάλα θα θηλάσεις των εθνών και τους θησαυρούς θα φας των βασιλέων. Και μάθε ότι εγώ είμαι ο σωτήρας σου ο θεός του Ισραήλ». Ησαΐας 60.17.-

«Χρυσάφι θα σου φέρω αντί χαλκού (να και μια κερδαλέα θεολογία που το παραδέχεται) Αντί σιδήρου ασήμι. Χαλκό αντί για ξύλα και αντί για πέτρες σίδερο... Ήλιο δεν θα χρειάζεσαι την μέρα, ούτε την σελήνη τις νύχτες σου, γιατί εγώ ο θεός σου θα είμαι η παντοτινή σου λάμψη!...

Δίκαιοι θα αποτελούν τον λαό σου Ιερουσαλήμ, (αλλά οι "δίκαιοι") αυτοί θα κατέχουν την γη για πάντα... Τα ερείπια και τις ερημωμένες πόλεις σου αλλοεθνείς θα ξαναχτίσουν. Θα έρθουν να δουλέψουνε για χάρη σας... Ξένοι θα βοσκούν τα κοπάδια σας και αλλόφυλοι θα γίνουν οι γεωργοί και οι αμπελουργοί σας. Εσείς δε, ιερείς του Κυρίου θα ονομάζεστε και λειτουργοί θεού, (και να γιατί) την ισχύ των εθνών θα κατα­τρώγετε και με τα πλούτη τους θα γίνεστε αξιοθαύ­μαστοι...! Για σένα Σιών δεν θα σωπήσω, ούτε για σένα θα ησυχάσω Ιερουσαλήμ... τα έθνη θα δουν την λύτρωσή σου και οι βασιλιάδες την δόξα σου. Νέο όνομα θα σου δοθεί (αποδεκτό απ’ τα έθνη) που θα στο δώσει ο ίδιος ο Κύριος. Στεφάνι ατίμητο θα είσαι και βασιλική κορώνα στο χέρι του θεού σου. Δεν θα λέγεσαι πια εγκαταλειμμένη, ούτε η γη σου θα ονομάζεται έρημος. Αλλά θα λέγεσαι η αγαπημένη του θεού και η χώρα σου θα λέγεται γυναίκα του. Γιατί ο Κύριος... θα είναι για την χώρα σου ο άντρα της. Και καθώς ο νυμφίος ευφραίνεται εις την νύμφη, ούτως ο Κύριος θέλει ευφρανθεί επί σε (Σιών)»! Ησαΐας 60.1-61.6. και (Β.Β.) Ο΄ Ησαίας 62.1-5. 

«Χαίρετε και πανηγυρίστε… μα και σε σας θα φτάσει της κρίσης το ποτήρι και θα μεθύσετε και θα ξεγυμνωθείτε»! Θρήνοι Ιερεμίου.4.21.

JEFRY_ME_SKOYFI«Και θέλω δώσει παιδάρια (για) άρχοντας αυτών, (των εθνών) και νήπια θέλουσιν εξουσιάζει επ' αυτών» Ησαΐας 3.4

Ελάτε να φάτε... οι φύλακες τους είναι όλοι τυφλοί, χωρίς νόηση, μουγκά σκυλιά που δεν μπορούν να γαβγίσουν, κοιμούνται, ή ξαπλώνουν αγαπώντας την νύστα». Ησαΐας 56.10.

«Εγώ εις τον κόσμον τούτον ήλθον, ίνα οι μη βλέποντες βλέπωσι και οι βλέποντες τυφλοί γένωνται». Ιωάν., θ΄ 39

...........................

Καμιά ασάφεια στις προθέσεις και απολύτως ξεκάθαρα επιθετική και ισοπεδωτική η επεκτατική θρησκεία της Βίβλου, που αποτέλεσε τον πολιορκητικό κριό, που σάρωσε τις αντιστάσεις των εθνών! Σήμερα, μόνο σε λίγους είναι δυστυχώς απολύτως ορατές, όλες αυτές οι προφυτεμένες δραματικές εξελίξεις, ορίζοντας την κακή μοίρα των εθνών!

Ποιο είναι σήμερα αυτό "το χρυσό ποτήρι" που προκαλεί δυστυχία, αφανισμό και θάνατο; Μα φυσικά το βλέπουν πλέον όλοι… Είναι ο σωτηριο-αφανιστικός δανεισμός. Ο δε "άκρατος οίνος" δεν είναι άλλος από το χρήμα της διαφθοράς και της ζάλης του πλουτισμού των πολίτικων και όλων των υπόδουλων "πνευματικών" και μη ανθρώπων, που συνεργάζονται σαν τα υποτακτικά σκυλάκια της Νέας Τάξης.

Αυτό βεβαία που δεν μπορούν να δουν είναι ότι το "ποτήρι" αυτό το κρατεί ο "θεός" (δηλαδή οι διαχρονικοί προφήτες) της Βίβλου, που με τον μοχθηρό Γιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και τον ξέφρενα αγαπητικό Ιησού της καινής Διαθήκης, κατέλαβε ολόκληρο τον πνευματικό ορίζοντα του δυτικού τουλάχιστον κόσμου για 2.000 χρόνια τώρα. Αυτή την καθολική βιβλική τύφλωση, θα πληρώσουν σκληρά τώρα οι λαοί και τα έθνη της γης, ακριβώς όπως το προείπε, το προσχεδίασε και με υπομονή αιώνες τώρα το εφάρμοσε, το απίθανο βιβλικό ιερατείο, που διαχρονικά κρύβετε πίσω από τις χειρότερες ιστορικές εξελίξεις της ανθρωπότητας!   

Ξέρετε ποιο είναι το αγαπημένο ρητό της Νέας Τάξης;

«Το μέλλον ανήκει σ' αυτούς που το προετοιμάζουν»!

Απάντησή μας; «Η Γνώση είναι η καλύτερη εκδίκηση»!

Μ. Καλόπουλος


Βλέπε επίσης:

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΒΙΒΛΙΚΟΥ ΕΠΕΚΤΑΤΙΣΜΟΥ: Να πως πρέπει να διαβάζεται η Βίβλος! Αυτή η εγκυκλοπαίδεια δόλου, ύπουλου επεκτατισμού και κατάκτησης των εθνών που λέγεται Βίβλος. (Ησαϊας 19) Του Μ. Καλόπουλου

http://www.greatlie.com/~greatlie/index.php/xristianismos/bible/2444-na-pos-prepei-na-diavazete-tin-egkyklopaideia-dolou-ypoulou-epektatismoy-kai-kataktisis-ton-ethnon-pou-legetai-vivlos-tou-m-kalopoulou?fbclid=IwAR381ypu4ScwIqBIyYEZW4JUCVCcdb5iFICnlX4AIhwyop23wKbgN3szDeE&lang=el

 


ΠΟΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΟ ΔΝΤ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΠΛΑΝΗΤΗ? (Κείμ+video)

Μια αφυπνιστική συγκριτική αντιπαράθεση Πρωτόκολλων της Σιών... και Βίβλου!

ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΣΟΚΑΡΕ ΤΟΥΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ


.............................
Η γνώση είναι... η καλύτερη εκδίκηση!
KALOPOULOS_TA_BIBLIA2
Αποκτήστε τα βιβλία του Μ. Καλόπουλου επί αντικαταβολή στο τηλ: 2310/770100
Ξεναγηθείτε με διασκεδαστικό και σαφή τρόπο, στα πλέον απίστευτα μυστήρια της θεολογικής μαγείας, και ανακαλύψτε την γέννηση της σημερινής αθλιότητας, στα χεριά εκείνων που λατρεύτηκαν σαν άνθρωποι του θεού!