logo

fb youtube rss

ΣύνδεσηΕλληνική γραμματεια ή Βίβλος - ποιός αντέγραψε ποιόν;

Ερμής Τρισμέγιστος 3.1-2                Βίβλος Γένεσις 1.1-3

Αρχή των όντων ο θεός                     Εν αρχή εποίησεν ο θεός
και νους και φύση και ύλη...            τον ουρανόν και την γην.
αδιορίστων δε όντων απάντων        η δε γη ην αόρατος.
και ακατασκευάστων...                     και ακατασκεύαστος,
ην γαρ σκότος άπειρον                      και σκότος επάνω
εν αβύσσω,                                           της αβύσσου,
και ύδωρ και πνεύμα νοερόν            και πνεύμα θεού 
δυνάμει θεία, όντα εν χάει                επεφέρετο επάνω του ύδατος.
ανείφθη δε φως άγιον.                       και είπεν ο θεός γενηθήτω φως.

..............................................

«Πρώτ’ απ’ όλα ήταν το χάος,
κι έπειτα η πλατύστηθη Γαία,
όλων στέρεη βάση πάντων στον αιώνα,
κι ο Έρως ο ωραιότερος απ’ τους αθανάτους θεούς.         
Κι απ’ το χάος, το έρεβος και η μαύρη Νύχτα έγιναν,
απ’ την Νύχτα ο αιθέρας και ημέρα.
Η Γαία πρώτα γέννησε ίσον μ’ αυτήν
τον κατάστερο ουρανό
και γέννησε τα όρη τα ψηλά».
                                   Hσίοδος θεογ. 116.

............................................

Βίβλος

7 Και εποίησεν ο Θεός το στερέωμα, και διεχώρισε τα ύδατα τα υποκάτωθεν του στερεώματος από των υδάτων των επάνωθεν του στερεώματος. Και έγεινεν ούτω. 
8 Και εκάλεσεν ο Θεός το στερέωμα, Ουρανόν. Και έγεινεν εσπέρα και έγεινε πρωΐ, ημέρα δευτέρα.
9 Και είπεν ο Θεός, Ας συναχθώσι τα ύδατα τα υποκάτω του ουρανού εις τόπον ένα, και ας φανή η ξηρά. Και έγεινεν ούτω.
10 Και εκάλεσεν ο Θεός την ξηράν, γήν· και το σύναγμα των υδάτων εκάλεσε, Θαλάσσας· και είδεν ο Θεός ότι ήτο καλόν.
11 Και είπεν ο Θεός, Ας βλαστήση η γη χλωρόν χόρτον, χόρτον κάμνοντα σπόρον, και δένδρον κάρπιμον κάμνον καρπόν κατά το είδος αυτού, του οποίου το σπέρμα να ήναι εν αυτώ επί της γης. Και έγεινεν ούτω.
12 Και εβλάστησεν η γη χλωρόν χόρτον, χόρτον κάμνοντα σπόρον κατά το είδος αυτού, και δένδρον κάμνον καρπόν, του οποίου το σπέρμα είναι εν αυτώ κατά το είδος αυτού· και είδεν ο Θεός ότι ήτο καλόν.


Ελληνική γραμματεια

«Ο θεός των πάντων, όποιος κι αν είναι αυτός, μερικοί τον ονομάζουν φύση, παρουσιάστηκε ξαφνικά μέσα στο χάος και διαχώρισε τη γη από τον ουρανό, το νερό από τη γη και τον επάνω αέρα απ’ τον κάτω.
Αφού ξεμπέρδεψε (διαχώρισε) τα στοιχεία, τα έβαλε στην πρέπουσα τάξη όπου βρίσκονται σήμερα. Χώρισε τη γη σε ζώνες, μερικές πολύ θερμές, μερικές πολύ ψυχρές, άλλες εύκρατες. Την έπλασε σε πεδιάδες και βουνά και την έντυσε με χορτάρι και δένδρα. Από πάνω της έβαλε το περιστρεφόμενο στερέωμα, διαστίζοντάς το με άστρα και όρισε σταθμούς τους τέσσερις ανέμους. Γέμισε τα νερά με ψάρια, τη γη με ζώα και τον ουρανό με τον Ήλιο, τη Σελήνη και τους πέντε πλανήτες.
Τέλος έφτιαξε τον άνθρωπο, που μόνος απ’ όλα τα ζώα υψώνει το πρόσωπό του προς τον ουρανό και παρατηρεί τον ήλιο, τη σελήνη και τ’ άστρα.»

..............................................

Βίβλος

«Και έχθραν θέλω στήσει αναμέσον σου (όφη) και της γυναικός και αναμέσον του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής, αυτό θέλει σου συντρίψει την κεφαλή και συ θέλεις κεντήσει την πτέρνα αυτού» Γέν.3.15.

Ελληνική γραμματεια

«Η Ευρυνόμη κι ο Οφίων έμειναν απ’ αρχής στον Όλυμπο. Ο Οφίων εξόργισε όμως την Ευρυνόμη, υποστηρίζοντας ότι αυτός ήταν ο δημιουργός. Ευθύς εκείνη τον χτύπησε στο κεφάλι με τη φτέρνα της, του πέταξε τα δόντια και τον εξόρισε κάτω στις σκοτεινές σπηλιές κάτω απ’ τη γη»

.
..............................................

Βίβλος

«
έκαμεν Κύριος... εις τον Αδάμ και εις την γυναίκαν αυτού χιτώνας δερματίνους και ενέδυσεν αυτούς». Γέν.3.21.

Ελληνική γραμματεια

Ο πρώτος άνθρωπος ήταν ο Πελασγός. Προπάτορας των Πελασγών που ξεπήδησε απ’ το έδαφος της Αρκαδίας (γηγενής) τον ακολούθησαν και μερικοί άλλοι, που ο Πελασγός τους έμαθε να φτιάχνουν καλύβες, να τρώνε καρπούς και να ράβουν χιτώνες από δέρμα, σαν κι αυτούς που φορούν ακόμα οι φτωχοί στην Εύβοια και τη Φωκίδα.

...........................................

Βίβλος

«Και έπλασε Κύριος τον άνθρωπον από χώματος εκ της γης και ενεφύσησεν εις τους μυκτήρας (ρώθωνες) αυτού πνοήν ζωής και έ-γεινεν ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν». Γέν.2.7.

Ελληνική γραμματεια

«Καθώς δε αποξηράνθη η γη, διέταξε ο Ζευς τον Προμηθέα και την Αθηνά, ομοιώματα (ανθρώπων) να πλάσουν εκ του πηλού και προσκαλέσας τους ανέμους, σ’ όλους να εμφυσήσουν (την ζωή) διέταξε και ζώντας (ανθρώπους) να δημιουργήσουν» Herodianus et Pseudo-Herodi 3,1.363.27 3.

................................................

Βίβλος

«έπλασε δε Κύριος ο θεός εκ της γης πάντα τα ζώα του αγρού και πάντα τα πετεινά του ουρανού και έφερεν αυτά προς τον ΄Αδάμ δια να ίδη πως να ονομάσει αυτά και ότι όνομα ήθελε δώσει εις παν έμψυχον, τούτον να είναι το όνομα αυτού. Και έδωκεν ο Αδάμ ονόματα εις πάντα τα κτήνη και εις τα ζώα του αγρού». Γέν.2.19-20

Ελληνική γραμματεια

«πιο ευχάριστο λοιπόν μου φαίνεται, να σας διηγηθώ μύθον είπε (ο Σωκράτης). Ήταν κάποτε εποχή, οπότε υπήρχαν θεοί αλλά δεν υπήρχαν θνητά γένη. Όταν έφτασε και για τούτα ο πεπρωμένος χρόνος της δημιουργίας, τα σχηματίζουν (τα γένη) οι θεοί... και πρόσταξαν τον Προμηθέα και τον Επιμηθέα να τα κοσμήσουν και να κατανείμουν τις δυνάμεις όπως αρμόζει στο καθένα. Ο Επι-μηθέας τότε, παρακαλεί τον Προμηθέα να κάνει ο ίδιος τη μοιρασιά. Μόλις τα μοιράσω είπε, να τα εξετάσεις. Έτσι λοιπόν τον έπεισε και μοίρασε δυνάμεις. Κατά δε την διανομή σε άλλα προσέδιδε δύναμη χωρίς ταχύτητα, ενώ τα πιο αδύναμα εφοδίαζε με ταχύτητα. Σε άλλα έδινε όπλα, ενώ σε άλλα πρόσφερε φύση άοπλη και σχεδίαζε γι’ αυτά άλλη δύναμη για την σωτηρία τους..». Plato Phil. Protagoras 320c.

.........................................

Βίβλος

«Κατηραμένη να είναι η γη εξ αιτίας σου, με λύπας θέλεις τρώγει τους καρπούς αυτής... και εν τω ιδρώτι του προσώπου σου θέλεις τρώγει τον άρτον σου, εωσού επιστρέψης εις την γην, εκ της οποία ελήφθης»! Γέν.3.17-19.

Ελληνική γραμματεια

«
Πριν (οι άνθρωποι) ζούσαν... ολότελα χωρίς τον βαρύ μόχθο και τις μαρτυρικές αρρώστιες, που έδωσαν τις φρο­ντί­δες στους ανθρώπους...
Σαν θεοί ζούσαν έχοντας ανέγνοιαστη ψυχή, ολότελα χωρίς κόπους και πόνο, κι ούτε τα φοβερά γερά­ματα ήταν πάνω τους και πάντα οι ίδιοι στα πόδια και στα χέρια χαίρονταν... και καρπόν έφερνε η ζωοδότρα γη μόνη της πολύν και άφθονον.
Αλλά η γυναίκα, (η Πανδώρα) με τα χέρια της, το μεγάλο κούπωμα του πιθαριού βγάζοντας, τα (δεινά) σκόρ­πισε κι έφερε στους ανθρώπους πικρά βάσανα. Μόνο ή ελπίδα στον άσπαστο οίκο της έμεινε... (έτσι) αμέτρητα πια βάσανα ανάμεσα στους ανθρώπους πλα­νώνται και είναι η γη και η θάλασσα κακά γεμάτη, και στους ανθρώπους οι αρρώστιες, άλλες την ημέρα κι άλλες τη νύχτα, μόνες τους έρχονται, φέρνοντας κακά στους θνητούς σιωπηλές.»! Hesiodus Epic.«Opera et dies» 90.

..................................................Αποκτήστε τα βιβλία του Μ. Καλόπουλου επί αντικαταβολή στο τηλ: 2310/770100
Γνώμη αναγνώστου: «Μια απολαυστική ξενάγηση στα στημένα "θαύματα" των μεγάλων προφητών της Βίβλου, που  θα σας ενθουσιάσει με την απομυθοποιητική της σαφήνεια. Μια πρωτότυπη μελέτη που θα αποτελέσει σταθμό στις αναζητήσεις σας». A.M.