logo

fb youtube rss

Σύνδεση


Eκθέματα προχωρημένης τεχνολογίας... κατέστρεψαν οι Χριστιανοί στο Σεράπειο!

Του Μ. Καλόπουλου

KALOPOULOS_MIXALHS1Το μεγάλο και πολυτελέστατο αυτό θεραπευτήριο ψυχών και πνεύματος, το Σεράπειο, ήταν η ακρόπολη και η ιστορική καρδιά της ελληνικής σοφίας!

Ο Αφθόνιος περιγράφων το Σεράπειο το οποίον επεσκέφθη λέει: «Η βιβλιοθήκη αυτή ανοικτή εις το δημόσιον είναι δια την πόλην ολόκληρον μόνιμος πρόσκλησις εις θεραπείαν σοφίας»!
Ένα ίδρυμα γνωσιοθεραπείας, σπουδών, ανάλυσης και φιλοσοφίας, ανοιχτό εις πασαν ώραν για τις πνευματικές ανάγκες και του τελευταίου πολίτη! Ταυτόχρονα ένα μουσείο κατασκευής και παρουσίασης εκθεμάτων προχωρημένης τεχνολογίας, που μόνο οι υπερνοήμονες θεολόγοι θεωρούσαν προκλητική επίδειξη ειδωλολατρίας!

Γράφει σχετικά ο Σουΐδας: «Μαγνήτης λίθος καλείται ο έχων την φυσικήν ενέργειαν προς εαυτόν να έλκει τον σίδηρον. Εις δε την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου εν το Σεράπειο, πλάνης και κακουργίας τοιούτον τι μηχάνημα ξόανον κατασκευάσαντες εκ χαλκού και εις την κεφαλήν σίδηρον ένδοθεν έθεσαν, τον δε λίθον τούτον (τον μαγνήτη) στις υποδοχές άνωθεν της στέγης έθεσαν. Το δε (άγαλμα) υπό της φυσικής βίας (μαγνητισμού) ελκόμενον του λίθου, μετέωρον γαρ εκρέματο, δια πολλήν μηχανήν και τέχνην, εκρατείτο μέσον εδάφους και ορόφου, θαυμαζόμενον και μη παντελώς κατασπόμενον» Σουΐδας «Μαγνήτης»

Βρε τι τρομεροί... ειδωλολάτρες αυτοί οι Έλληνες!
Κανείς δεν τολμούσε να μιλήσει κατά του μεγαλύτερου πνευματικού κέντρου στον κόσμου... τον ναό των βιβλίων! Ο Ιωάννης τόλμησε γράφοντας... «κατά Ιουδαίων»!
Να τι λέει ο "ιερός" Χρυσόστομος για την Αλεξάνδρεια την γνώση και τα βιβλία: «Ιστορίαν θα σας διηγηθώ παλαιάν. Πτολεμαίος (Β΄) ο Φιλάδελφος πανταχόθεν βίβλους συνάγων και μαθών ότι και παρά Ιουδαίων υπάρχουσι γραφαί (αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη) περί θεού φιλοσοφούσαι, ... ερμήνευσε αυτάς και εις το Σεράπιδος ιερόν απέθεσεν, ήτο δε ο (Πτολεμαίος) ανήρ Έλλην, και μέχρι τώρα εκεί των προφητών αι ερμηνευθείσαι βίβλοι μένουν. Τι λοιπόν, άγιος έσται ο ναός του Σεράπιδος δια τα βιβλία; (αναφέρεται ξανά στην Παλαιά Διαθήκη) Μη γένοιτο! Αλλ’ εκείνα μεν (τα ιουδαϊκά βιβλία) έχουν την δική τους αγιότητα, στον τόπο όμως (στο Σεράπειο) δεν την μεταδίδουν... αλλά δαίμονες οικούσι τον τόπον... μάλλον δε και αυτών (των Ελλήνων) όντων δαιμόνων... και παρ’ αυτών βωμός στέκει απάτης αόρατος εις τον οποίον ψυχάς ανθρώπων θυσιάζουσι... κατάλαβε λοιπόν και φανέρωσε (διαδώστε!) ότι δαίμονες κατοικούν εκεί!» Ι. Χρυσόστομος ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑ ΙΟΥΔΑΙΩΝ 48.851.38 έως 852.35

Το «μη παντελώς κατασπόμενον», υπονοεί προφανώς ότι η τοποθέτηση του αγάλματος μέσα στον "θώκο" υποδοχής αρνητικών και θετικών μαγνητισμών, ήταν τόσο επιτυχής που ακόμα και οι απόπειρες μετατόπισής του, από τους επισκέπτες του μουσείου δεν απέδιδαν! Ένα πραγματικό τεχνολογικό θαύμα, που προϋποθέτει άρτιες γνώσεις επεξεργασίας και εφαρμογής της πολυπολικότητας του φυσικού μαγνητίτη (F3 O4) που επάξια συγκρίνονται με τις σύγχρονες προωθημένες πανεπιστημιακές γνώσεις μαγνητολογίας. Σήμερα η μαγνητική ανύ-ψωση είναι γεγονός και η μαγνητοπροωθητική (Magler=Magnetic Levitation) βρίσκει εφαρμογή στους ηλεκτρομαγνητικούς συρμούς Αμερικής και Ιαπωνίας. Βλ. Physics for scientist and engineers σελ. 855

Απο το βιβλίο του Μ. Καλόπουλου Αβραάμ ο Μάγος

.........................
Για να απαλλαγείτε οριστικά από τα εκβιαστικά θρησκευτικά διλήμματα.
Για να γνωρίσετε τις απαρχές της αντιπαλότητας, που κατατρώει τον πολιτισμό μας.
Για να κατανοήσετε τις απίστευτες μεθοδεύσεις και τα υλικά των βιβλικών θαυματοποιών!
Για να απαντήσετε σε όλες σχεδόν τις θεολογικές σας ενστάσεις και απορίες.
Η γνώση είναι... η καλύτερη εκδίκηση!
KALOPOULOS_TA_BIBLIA2
Αποκτήστε τα βιβλία του Μ. Καλόπουλου επί αντικαταβολή στο τηλ: 2310-770100
Ξεναγηθείτε με διασκεδαστικό και σαφή τρόπο, στα πλέον απίστευτα μυστήρια της θεολογικής μαγείας, και ανακαλύψτε την γέννηση της σημερινής αθλιότητας, στα χέρια εκείνων... που λατρεύτηκαν σαν άνθρωποι του θεού!
Επιτέλους… ένα έργο που ξεκλειδώνει μεθοδικά τα μυστήρια ολόκληρης της Βίβλου!
Μιλήστε με τον ίδιο τον Μ. Καλόπουλο στο 2310-770100