logo

fb youtube rss

Σύνδεση

ANTIPALOGNOSIA2

Να πως πρέπει να διαβάζεται η Βίβλος. Αυτή η εγκυκλοπαίδεια δόλου, ύπουλου επεκτατισμού και κατάκτησης των εθνών που λέγεται Βίβλος. Του Μ. Καλόπουλου

Ας διαβάσουμε λοιπόν ένα και μοναδικό κεφάλαιο απ' το βιβλίο του Ησαΐα, και ας θαυμάσουμε την γιαχβική πολεμική μηχανή να ξεδιπλώνει την ευφυΐα της!

Ησαΐας 19ο Κεφάλαιο: Λεπτομερέστατο σχέδιο κατάληψης των εθνών από τους οπαδούς του Γιαχβέ! Του Μ. Καλόπουλου

Ησαΐας 19ο Κεφάλαιο:

Η κατά της "Αιγύπτου" (ή γενικώς εθνικών) όρασις.

(υπουλη επίθεση κατά εθνικών σεβασμάτων και αξιών)

1 «Ιδού, ο Κύριος επιβαίνει επί "νεφέλης κούφης" (κρυφά μέσα σε σύννεφο) και θέλει επέλθει (επιτεθεί) επί τους "Αιγύπτιους" (εθνικούς) και τα σεβάσματα αυτών, και θέλουσι "σεισθή" (συγκλονιστεί) από προσώπου αυτού, και η "καρδία" (η έδρα των πεποιθήσεων) των ανθρώπων θέλει διαλυθή. 

(Αν και δεν μας αναλύονται εδώ καθόλου οι λόγοι της καθολικής επιτυχίας, της θεολογικής αυτής επίθεσης, που προκαλεί σεισμό και διάλυση των εθνικών πεποιθήσεων… ο Ησαΐας γνωρίζει ήδη πως η αβρααμική "θεουργία" (τεχνολογία θαυμάτων), έχει δοκιμασμένο ολόκληρο οπλοστάσιο εντυπωσιακών υλικών παραγωγής "θαυμάτων", που ξεσηκώνουν θύελλα διχασμών και ανατρεπτικών εντυπώσεων)!

(Το διχαστικό, αδελφοκτονικό και αλληλο-εξοντωτικό αποτέλεσμα):

2 Και θέλει σηκώθει "Αιγύπτιος" (εθνικός) κατά "Αιγυπτίου" (εθνικού), και θέλουσι πολεμήσει έκαστος κατά του αδελφού αυτού και έκαστος κατά του πλησίον αυτού, (θα ξεσπάσει θεολογικός διχαστικός, αδελφοκτόνος πόλεμος αλληλοεξόντωσης) πόλις κατά πόλεως, βασιλεία κατά βασιλείας. (Λόγια που επανέλαβε αυτούσια και ο μέγιστος απόστολος του Αβραάμ, ο Χριστός Ιησούς στο Κατά Ματθαίον 24.7.)

(Τρόπος… η πνευματική τους σύγχυση):

3 Και θέλει εκλείψει το "πνεύμα" (ιδανικά και διοίκηση) της "Αιγύπτου" (ανθρωπότητας) εν μέσω αυτής, και θέλω ανατρέψει την "βουλήν" (πεποιθήσεις, σκοπούς και προθέσεις) αυτής. 

(Η πρόθεση της πνευματικής αλλοίωσης, ο σκοπός της ιδεολογικής σύγχυσης και η μεθοδευμένη καταστροφή της ελεύθερης κρίσης των εθνικών είναι εδώ καταφανέστατη)!

(Σκοπός… η σταδιακή εδραίωση της Γιαχβικής εξουσίας):

4 Και θέλω παραδώσει τους "Αιγυπτίους" (εθνικούς) εις χείρα σκληρών "κυρίων", (διαχειριστών) και "βασιλεύς" (ηγέτης) άγριος θέλει εξουσιάζει αυτούς, λέγει ο Γιαχβέ, ο Κύριος των δυνάμεων. 

(Η Κλιμάκωση των μεθοδεύσεων):
5 Και τα "ύδατα" (η κινητικότητα, η διακίνηση ιδεών) θέλουσιν εκλείψει εκ των "θαλασσών" (λαών) και ο "ποταμός" (πνευματική και υλική άρδευση) θέλει αφανισθή και καταξηρανθή. 

6 Και οι "ποταμοί" (οι διευθετημένες δυνατότητες) θέλουσι στερεύσει. Οι "ρύακες οι περιπεφραγμένοι" (οι διευθετημένοι τρόποι αναγέννησης) θέλουσι κενωθή και καταξηρανθή, ο "κάλαμος" (οι ελεύθεροι επαγγελματίες) και ο "σπάρτος" (οι δημόσιοι λειτουργοί) θέλουσι "μαρανθή" (αχρηστευθεί).

(Θα χτυπηθεί μεθοδικά Κάθε τομέας της εθνικής ευρωστίας):

7 Τα "λιβάδια πλησίον των ρυάκων, επί των στομίων των ρυάκων, και παν το εσπαρμένον παρά τους ρύακας θέλει ξηρανθή", απορριφθή και αφανισθή. (Κάθε οργανωμένη κοινωνική παράταξη με μικρή ή μεγάλη πνευματική ή υλική παραγωγή θα απορριφθεί και θα αχρηστευθεί… όπως λεπτομερέστερα αναλύεται και παρακάτω…):
8 Και οι "αλιείς" (επιτηδευματίες-έμποροι) θέλουσι στενάξει και πάντες οι ρίπτοντες άγκιστρον εις τους ρύακας θέλουσι θρηνήσει και οι βάλλοντες δίκτυα επί τα ύδατα θέλουσι νεκρωθή. 
9 Και οι εργαζόμενοι το "λινάριον" και οι πλέκοντες "δίκτυα" θέλουσι ταραχθή. 

(σταδιακά θα επέλθει Συνολική Εθνική κατάρρευση):

10 Και οι "στύλοι" (οι κοινωνικοί στυλοβάτες, θεσμοί, παιδεία, πολιτική, εμπόριο…) αυτής θέλουσι συντριφθή και πάντες οι κερδαίνοντες από ιχθυοτροφείων. 
11 Βεβαίως οι "άρχοντες" της (οι ανώτατοι διοικητικοί των εθνών), είναι (πλέον) μωροί, η βουλή των σοφών συμβούλων του "Φαραώ" (το επιτελείο του εκάστοτε ανώτατου άρχοντα) κατεστάθη άλογος, (κατάντησαν διοικητικά ηλίθιοι… μια και η διοικητική παράλυση των εθνών είναι το μέγα ζητούμενο αυτής της ύπουλης "θεολογικής" επίθεσης!

Προσοχή τώρα στο σημαντικό ερώτημα που ακολουθεί…!).

 

(Η Βίβλος Ειρωνεύεται την ανύπαρκτη αντιπαλογνωσίας μας!)

(εκπληκτική βιβλική επισήμανση, που ορίζει την αντιπαλογνωσία ως καθοριστικό παράγοντα σοφίας!)

Πως (λοιπόν) λέγετε (εσείς οι εθνικοί) έκαστος προς τον "Φαραώ" (προς τον εκάστοτε άρχοντά του), εγώ είμαι υιός σοφών, υιός αρχαίων βασιλέων; (συνηθισμένη καύχηση Ελλήνων για… "Ιχώρ", DΝΑ και αναρίθμητες αρχαίες δόξες).

12 Που, που είναι (εθνικέ άρχοντα) οι σοφοί σου; και (αν είναι πράγματι σοφοί) ας είπωσι τώρα προς σε, (τον εθνικό άρχοντα) και ας καταλάβωσι (οι εθνικοί σύμβουλοί σου) τι εβουλεύθη (μηχανεύτηκε) ο Κύριος (Γιαχβέ) των δυνάμεων κατά της "Αιγύπτου" (της χώρας σου ή γενικότερα της Ανθρωπότητας)! 

Προσοχή εδώ, στην απίστευτη αυτή επισήμανση… στο καταπληκτικό αυτό συμπέρασμα υπάρχει ξεκάθαρα αποτυπωμένο το απόλυτο ισοζύγιο σοφίας και αντιπαλογνωσίας, που ξεκάθαρα πριν από 2,5 χιλιάδες χρόνια προτείνει ως αξίωμα ο Ησαΐας!!!

Σοφός λοιπόν κατά τον Ησαΐα, δεν είναι αυτός που καυχάται για την σπουδαία και ένδοξη καταγωγή του (βλέπε Έλληνα)… το ΔΝΑ ή το ΙΧΩΡ του, αλλά αυτός και μόνον αυτός, που έχει εγκαίρως αντιληφθεί τις ύπουλες ανατρεπτικές και αχρηστευτηκές μεθοδεύσεις των αντιπάλων του, και δη του αβρααμικού Γιαχβέ κατά του έθνους του!!! Διαφορετικά… θα υποστεί τα ακόλουθα:

(τα παλαιά διοικητικά κέντρα των εθνικών Αλώνονται, αχρηστεύονται και αντικαθιστανται από νέα δραστήρια γιαχβικά κέντρα πλάνης και ηλιθιοποιησησ):

13 Οι άρχοντες της Τάνεως και της Μέμφεως (αμφότερα κορυφαία διοικητικά κέντρα της "Αιγύπτου" ή ανθρωπότητας) "εμωράνθησαν", (ηλιθιοποιήθησαν) οι άρχοντες της "επλανήθησαν", (υπέστησαν πλάνη και σύγχυση) και (με την σειρά τους) επλάνησαν την "Αίγυπτον" (ανθρωπότητα) οι άρχοντες των "φυλών" (λαών) αυτής

(Προσέξτε την καταπληκτική σειρά μεθοδικής διαδοχικής διάβρωσης και πλάνης, που ξεκινά μεν από τους μονάρχες και τους διοικητικούς άρχοντες, αλλά επεκτείνεται στα κέντρα διοίκησης, και μοιραία καταλήγει στους εξουσιαζόμενους λαούς!

Θριαμβολογεί λοιπόν ο Ησαΐας, αποκαλύπτοντας και την μέθοδο που στηρίζεται όχι σε αόριστες ευχές και όνειρα αλλά στο δραστικό δόλιο δηλητηριώδες κέρασμα)![1]

(Οπλικό σύστημα… το κερασμένο δόλιο και δηλητηριασμένο πνεύμα παραφροσύνης):  
14 Ο Κύριος εκέρασεν (όπως ο κεραστή Οδυσσέας τον Κύκλωπα!) εν τω μέσω αυτής (της ανθρωπότητας) πνεύμα παραφροσύνης, (σύγχυσης και πλάνης) και (τα νέα αυτά γιαχβικά διοικητικά κέντρα) επλάνησαν την "Αίγυπτον" (ανθρωπότητα) εις πάντα τα έργα αυτής, (και οι λαοί είναι πλέον) ως ο μεθύων πλανάται εν τω εμετώ αυτού. 

(Χαοτική απραξία… το Αποτέλεσμα του πνευματικού δηλητηρίου…)
15 Και δεν θέλει είσθαι έργον διά την "Αίγυπτον" (ανθρωπότητα), το οποίον η "κεφαλή" (οι άρχοντες) ή η "ουρά", (ο λαός) ο "κλάδος" (φορέας) ή ο "σπάρτος" (θεσμός), να δύναται να κάμη. 

(Με δόλια ιδεολογικά "κεράσματα", υποσχέσεις μεγαλείου και σωτηρίας… αλλά και δωροδοκίες ή κοινώς λαδώματα, θα επέλθει η πλήρης και απόλυτη κοινωνική, κρατική και διοικητική αχρήστευση! Αποτέλεσμα; Η κοινωνική σύγχυση, ο καταστροφικός αποπροσανατολισμός και η ντροπιαστική πάνδημος δουλοπρέπεια…).

(Η πολυεπίπεδη σύγχυση θα εμπεδώσει την κοινωνική χημεία της υποταγής, και τΑ αλλεπάλληλα πλήγματα κατά των εθνικων, θα εγκαθιδρύσουΝ τον φόβο των Ιουδαίων και του θεού τους):

16 Εν εκείνη τη ημέρα (δηλαδή, όταν όλα αυτά θα έχουν πλέον επιτευχθεί), οι "Αιγύπτιοι" (οι εθνικοί) θέλουσιν είσθαι (δειλοί) ως γυναίκες, και θέλουσι τρομάξει και φοβηθή από της "χειρός" (τον εκτελεστικό βραχίονα) του Κυρίου (Γιαχβέ) των δυνάμεων σειομένης, την οποίαν (θα) σείει (συστηματικά και απειλητικά) επ' αυτούς. 

 

(Η κριμένη σε "νέφος" επιδρομή του "Γιαχβέ", δηλαδή, ο ύπουλος υποσχετικός και εκφοβιστικός αβρααμισμός, έχει ήδη εγκατασταθεί στην διοίκηση των εθνών, και τα δηλητηριώδη κεράσματά του έχουν αποδώσει σύγχυση, φόβο και φυσικά διάθεση υποταγής στον δεσποτικό γιαχβισμό):

(η διαρκής Φρίκη θα επιβάλει την νέα τάξη)

17 Και η χώρα (το κράτος η δύναμη) των ιουδαίων (ο Ιουδαϊσμός) θέλει είσθαι φρίκη εις τους "Αιγυπτίους", (εθνικούς) και πας όστις "ονομάσει" (αμφισβητήσει) αυτήν θέλει φρίττει, διά την βουλήν (επιβουλή) του Κυρίου των δυνάμεων, την οποίαν απεφάσισεν εναντίον αυτών. 

(Οι υπόδουλοι εθνικοί θα οργανωθούν για να υπηρετήσουν τον γιαχβισμό):

18 Εν εκείνη τη ημέρα (όταν όλα αυτά θα έχουν πλέον επιτευχθεί) πέντε πόλεις (πέντε διοικητικά κέντρα… όσες και οι αισθήσεις μας!) θέλουσιν είσθαι εν τη γη της "Αιγύπτου" (στην γη των εθνικών) λαλούσαι την γλώσσαν της "Χαναάν" (ενώ δλδ θα ομιλούν την γλωσσά των εθνικών) θα ομνύουν (θα ορκίζονται πίστη) εις τον Κύριον (Γιαχβέ) των δυνάμεων, η μία (μάλιστα) θα ονομάζεται πόλις Ασεδεκ. (πόλη δικαιοσύνης)!

Μετά την αλλοτρίωση των ηγετών και λοιπών εθνικών αρχόντων, ακολουθεί λαϊκή σύγχυση και γενικευμένος φόβος-δέος που οδηγεί μοιραία στην χειραγώγηση και την υποταγή! Με υποταγμένο το σύνολο πια του έθνους, δημιουργούνται στην συνέχεια κατάλληλα διοικητικά κέντρα (υπουργεία – υπηρεσίες - θεσμοί), επανδρωμένες με εκγιαχβισθέντες εθνικούς, που θα επιβλέπουν την εφαρμογή και την επέκταση του αβρααμικού γιαχβισμού στην ιουδαιο-κατεχόμενη χώρας ή ανθρωπότητα! Μάλιστα ένα εκ των κέντρων αυτών, κρίνεται εκ των προτέρων απαραίτητο και κατονομάζεται, ως διοικητικό κέντρο δικαιοσύνης (!)… που θα διαχειρίζεται όμως και θα επιβάλει την "γιαχβική" (ιουδαϊο-αβρααμική) δικαιοσύνη!

(Η θεολογικό-πολιτική άλωση έχει συντελεστεί και η αβρααμικο-χιαχβική "λατρεία" (Ιουδαϊκό σύστημα αξιών) λειτουργεί ανεμπόδιστα):

19 Εν εκείνη τη ημέρα θέλει είσθαι εν τω μέσω της γης "Αιγύπτου" (εθνικών) θυσιαστήριον εις τον Κύριον (στην γιαχβική θρησκεία) και (λατρευτική) στήλη κατά το όριον αυτής εις τον "Κύριον" (Γιαχβέ)

(και όμως… τώρα που η θρησκευτικο-πολιτική κατάκτηση έχει συντελεστεί… Δεινά, πληγές, κρίσεις και "σωτηρίες", θα συνεχίσουν να συντηρούν αιώνια την γιαχβική εξουσία)

20 Και θέλει είσθαι (όταν όλα αυτά συντελεστούν) εν τη γη της "Αιγύπτου" (εθνικών) "σημείον" (αξιοθαύμαστη αλλαγή πίστης ή έθους) και "μαρτυρίαν" (εκπαίδευση και ομολογία πίστης) εις τον Κύριον (Γιαχβέ) των δυνάμεων εις τον αιώνα, (προσοχή τώρα σε ότι ακολουθεί…!) διότι θέλουσι βοά προς τον Κύριον εξ αιτίας των καταθλιβόντων, (θα υπάρχουν λοιπόν συνεχώς μηχανισμοί και αφορμές καταπίεσης) και θέλει εξαποστείλει (ο κρατικός πλέον γιαχβικός μηχανισμός) προς αυτούς "σωτήρα" (πνευματικό και υλικό ευεργέτη, που θα τους "σώζει" απ' τα δεινά που ο ίδιος ο εγχώριος γιαχβισμός τους δημιούργησε!) και θέλει σώσει αυτούς. 

Αξίζει εδώ να υπενθυμίσω, πως δεκαετίες τώρα, έχω ορίσει τον «αβρααμισμό, ως την μέθοδο του: οδυνοποιο-θεραπευτή»! Η ευφυέστατη, αξιοπρόσεκτη και εξαιρετικά λειτουργική αυτή μέθοδος, δηλαδή: «πληγές και ιάσει από την ίδια πηγή», ανεξάρτητα αν πρόκειται για άτομο, οργάνωση ή έθνος, είναι ο ασφαλέστερος και αποδοτικότερος μηχανισμός, άμεσης εξασφάλισης προνομιών, δόξας, εξουσίας και πλουτισμού!

(Μετά την λειτουργική επικράτηση, έρχονται τα υλικά και πνευματικά προνόμια, που είναι και το τελικό ζητούμενο)

21 Και θέλει γνωρισθή ο Κύριος εις τους "Αιγυπτίους", (εθνικούς) και οι "Αιγύπτιοι" (εθνικοί) θέλουσι "γνωρίσει" (με μελέτη και αποδοχή) τον Κύριον (Γιαχβέ) εν εκείνη τη ημέρα, και θέλουσι προσφέρει "θυσίαν" (λατρεία) και "προσφοράν", (πνευματικές και υλικές παροχές) και θέλουσιν ευχηθή ευχήν (τάματα-προσφορές) εις τον Κύριον και εκπληρώσει αυτήν

(Μετά την απόλυτη επικράτησή του, πρόκειται να ηρεμίσει επιτέλους ο γιαχβισμός; Όχι, με συνεχόμενες πληγές και ιάσεις, ο αβρααμισμός θα διασφαλίζει την διαιώνισή του)
22 Και θέλει κτυπήσει (με πληγές) ο Κύριος την "Αίγυπτον", (εθνικούς) θέλει κτυπήσει και θεραπεύσει αυτήν, (εδώ ομολογείται επιτέλους ξεκάθαρα ο μηχανισμός του οδυνοποιού-θεραπευτή) και θέλουσιν επιστραφή (στραφεί) εις τον "Κύριον", (Γιαχβέ) και θέλει παρακαλεσθή (ο Γιαχβέ) υπ' αυτών και θέλει ιατρεύσει (ο Γιαχβέ) αυτούς. 

 

(Συνένωση κατακτημένων εθνών και διεθνής υποτέλεια στον ιουδαϊσμό)
23 Εν εκείνη τη ημέρα (όταν όλα αυτά συντελεστούν) θέλει είσθαι "μεγάλη οδός" (αυξημένη πνευματικο-θεολογική και υλικό-στρατιωτική ταύτιση) της Αιγύπτου προς την Ασσυρίαν, και οι Ασσύριοι θέλουσιν ελθεί εις την Αίγυπτον, και οι Αιγύπτιοι εις την Ασσυρίαν, (και τώρα η ουσία… το τελικό δηλαδή ζητούμενο!) και οι Αιγύπτιοι μετά των Ασσυρίων θέλουσι δουλεύσει εις τον Κύριον. 

(Το γιαχβικό Ισραήλ ως τελική επικυρίαρχη διοίκηση)
24 Εν εκείνη τη ημέρα ο Ισραήλ θέλει είσθαι ο "τρίτος" (ο διοικητικός και διευθυντικός μεσάζον) μετά του Αιγυπτίου και μετά του Ασσυρίου, "ευλογία" (και φυσικά, μετά απ' όλα αυτά τα απολύτως κατακτητικά και υποδουλωτικά… ευλογία για τα συμφέροντα του γιαχβισμού) θέλει είσθαι εν μέσω της γης, 

 

(Η τελική και οριστική καύχηση της επικυρίαρχης νέας γιαχβικης τάξης πραγμάτων)

25 διότι ο Κύριος των δυνάμεων "Σαβαώθ" (η πολεμική εκδοχή του Γιαχβέ) θέλει ευλογήσει αυτούς λέγων, Ευλογημένη (με την δική μου λατρεία… δικαιοσύνη… ειρήνη και γενικά με την δική μου επικυριαρχία) η (κατακτημένη) Αίγυπτος ο λαός μου, και η (υπόδουλη) Ασσυρία το έργον των χειρών μου και ο Ισραήλ (ο διοικητικός δεσπότης των εθνικών) η κληρονομία μου». 

* *   *

Φαντασθείτε… αυτό είναι ένα και μοναδικό κεφάλαιο στον Ησαΐα!

Αν ο μέσος αναγνώστης μπορούσε να διαβάσει μ' αυτόν τον τρόπο την Βίβλο, θα καταλάβαινε πως έχει να κάνει, όχι με ένα βιβλίο θεολογίας, αλλά με το σημειωματάριο ενός αρχαίου μοχθηρότατου ιερατείου, που επιβουλεύεται πικρά τα έθνη, και κατάγραψε μανιωδώς όλους τους ενδεχομένους τρόπους της κατάκτησής τους!

Δυστυχώς, αν και βρίσκεται στα σπίτια δισεκατομμυρίων ανθρώπων, ελάχιστοι γνωρίζουν πως το βιβλίο αυτό, είναι κατάμεστο από τέτοια δηλητηριώδη, δόλια θεολογικά σχέδια πικρής υποδούλωσης των εθνών!

Δεν είναι λοιπόν απορίας άξιο που ο διεθνοποιημένος πλέον Ιουδαιο-γιαχβισμός, δυόμισι χιλιάδες χρόνια μετά, έχει αλώσει την θεολογία μας, την παιδεία, μας την οικονομίας μας, τον πολιτισμό και την ψυχή μας συθέμελα.

Μ. Καλόπουλος

Βλέπε επίσης τα άρθρα μου:

Το μοντέλο του Ιωσήφ ξεσκίζει τα έθνη! (Φώτο) Του Μ. Καλόπουλου: http://www.greatlie.com/index.php/el/xristianismos/palaia-diathiki/2418-to-montelo-tou-iosif-kseskizei-ta-ethni-foto-tou-m-kalopoulou

Τα έθνη στην σωτηριακή παγίδα των Προφητών της Βίβλου!: http://www.greatlie.com/index.php/el/xristianismos/bible/890-ta-ethni-stin-sotiriaki-pagida-tis-biblou27

Ο προφητικός διαμελισμός των εθνών. Του Μ. Καλόπουλου: http://www.greatlie.com/index.php/el/xristianismos/palaia-diathiki/496-abraam-kai-o-profitikos-diamelismos-ton-ethnon

 Πριν από 20 χρόνια έγραφα περί εθνοδιαμελισμών… δυστυχώς λίγοι κατάλαβαν!!!http://www.greatlie.com/index.php/el/xristianismos/bible/968-prin-apo-20-xronia-egrafa-peri-ethnodiamelismon-ligoi-katalaban

ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - Μέλλον ο μόνος κυνηγότοπος Του Μ. Καλόπουλου: http://www.greatlie.com/index.php/el/xristianismos/palaia-diathiki/362-stin-korufi-tou-xronou-mellon-o-monos-kunigotopos


[1] «Ούτω λέγει Κύριος, Λάβε το ποτήριον τούτο του (Ο΄ άκρατου) οίνου εκ της χειρός μου (τι είδους "οίνος" είναι αυτός... αποφασίστε εσείς) και πότισον εξ αυτού πάντα τα έθνη, προς τα οποία εγώ σε αποστέλλω, και θέλουσι πίει και ταραχθεί και παραφρονήσει... και έλαβον το ποτήριον εκ χειρός Κυρίου και επότισα πάντα τα έθνη... και τους βασιλείς και τους μεγιστάνας δια να καταστήσω αυτούς ερήμωσιν, θάμβος, συριγμόν και κατάραν... και πάντα τα βασίλεια της οικουμένης τα επί προσώπου της γης... πίετε και μεθύσατε και εμέσατε και πέσετε και μη σηκωθείτε.» Μασ. Ιερεμίας ΚΕ΄15-27 (Ο΄ Ιερεμίας ΛΒ΄13-) Απ' τα αποτελέσματα... παραφρονούν, εξεμούν και σβήνουν μέσα σε ερήμωση και θάμβος που πέφτουν και δεν ξανασηκώνονται, συμπεραίνουμε εκ του ασφαλούς, ότι πρόκειται για κάτι πολύ δραστικότερο από απλό ανόθευτο (άκρατο) οίνο!

 

Κράτα το