logo

fb youtube rss

Σύνδεση

PAGOSMIOS METANASTEYTIKOS NOMOS

Η διακυβερνητική διάσκεψη για την υιοθέτηση του Παγκόσμιου Συμφώνου για την ασφαλή, τακτική και κανονική μετανάστευση, λαμβάνει χώρα στο Μαρακές του Μαρόκο στις 10 και 11 Δεκεμβρίου 2018  Του Γεώργιου Ιεροδιάκονου

Το Παγκόσμιο Σύμφωνο για την ασφαλή, τακτική και κανονική μετανάστευση αναμένεται να είναι η πρώτη διακυβερνητική συμφωνία, που προετοιμάστηκε υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, για να καλύψει όλες τις διαστάσεις της διεθνούς μετανάστευσης με ολιστικό και ολοκληρωμένο τρόπο. Μια διαδικασία που ξεκίνησε στην Νέα Υόρκη ήδη από τις 19 Σεπτεμβρίου 2016, με σκοπό -άκουσον, άκουσον!!!- την ενίσχυση της συμβολής των μεταναστών και της μετανάστευσης στην αειφόρο ανάπτυξη.
Εκεί οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συναντήθηκαν για να συζητήσουν σε παγκόσμιο επίπεδο, θέματα που αφορούν στη μετανάστευση και την μαζική μετακίνηση πληθυσμών. Με την υιοθέτηση της Διακήρυξης της Νέας Υόρκης για τους Πρόσφυγες και τους Μετανάστες, τα 193 κράτη μέλη του ΟΗΕ αναγνώρισαν την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της ανθρώπινης κινητικότητας και της ενισχυμένης συνεργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο και δεσμεύτηκαν:
α) να προστατεύουν την ασφάλεια, την αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες όλων των μεταναστών, ανεξάρτητα από το μεταναστευτικό τους καθεστώς και ανά πάσα στιγμή ·
β) να υποστηρίξουν τις χώρες που διασώζουν, υποδέχονται και φιλοξενούν μεγάλο αριθμό προσφύγων και μεταναστών ·
γ) την ενσωμάτωση των μεταναστών στις τοπικές κοινότητες
δ) την καταπολέμηση της ξενοφοβίας, του ρατσισμού και των διακρίσεων
ε) να αναπτύξουν κρατικές και εθελοντικές κατευθυντήριες γραμμές για τη ανακούφιση των μεταναστών · και
στ) την ενίσχυση της παγκόσμιας διακυβέρνησης για την μετανάστευση, καθώς και την αποδοχή ενός Παγκόσμιου Συμφώνου για μια ασφαλή, τακτική και κανονική μετανάστευση.

Ποιοι είναι οι στόχοι του Παγκόσμιου Συμφώνου για τη Μετανάστευση;

Το Παγκόσμιο Σύμφωνο είναι σύμφωνο με τον στόχο 10.7 της Ατζέντας 2030 για την αειφόρο ανάπτυξη, στο πλαίσιο της οποίας τα κράτη δεσμεύονται να συνεργαστούν διεθνώς για τη διευκόλυνση της ασφαλούς, τακτικής και κανονικής μετανάστευσης και το πεδίο εφαρμογής της ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης της Νέας Υόρκης, προκειμένου:
α) να αντιμετωπίζουν όλες τις πτυχές της διεθνούς μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπιστικών, αναπτυξιακών, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλων πτυχών ·
β) να συμβάλλουν σημαντικά στην προώθηση της παγκόσμιας διακυβέρνησης για τον συντονισμό της διεθνούς μετανάστευσης ·
γ) να παρουσιάζουν ένα πλαίσιο συνολικής διεθνούς συνεργασίας για τους μετανάστες και την κινητικότητα των ανθρώπων ·
δ) να ορίσουν μια σειρά εφαρμοστικών δεσμεύσεων αναφορικά με τη διεθνή μετανάστευση σε όλες της τις διαστάσεις, τα μέσα εφαρμογής, καθώς και ένα πλαίσιο παρακολούθησης και επανεξέτασής τους, όποτε κρίνεται αναγκαίο.
Φυσικά, δεν λείπουν και οι συνεχείς, εμμονικές αναφορές στην περιβόητη Ατζέντα 2030 για την υποτιθέμενη αειφόρο ανάπτυξη και στο “Declaration of the 2013 High-Level Dialogue” για τη διεθνή μετανάστευση και ανάπτυξη.

Το Παγκόσμιο Σύμφωνο υποτίθεται ότι αναπτύσσεται μέσω μιας ανοικτής, διαφανούς και περιεκτικής διαδικασίας διαβουλεύσεων και διαπραγματεύσεων και μιας αποτελεσματικής συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών, των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, των κοινοβουλίων, των κοινοτήτων της διασποράς και των οργανώσεων των μεταναστών, τόσο στη διακυβερνητική διάσκεψη, όσο και την προπαρασκευαστική της διαδικασία.
Ουδέν ψευδέστερον τούτων! Τρία χρόνια τώρα μεθοδεύουν και προωθούν αυτό το ψήφισμα. Άκουσε κανένας σας τίποτα; Κάτι να μας πουν τα κανάλια, οι εφημερίδες, οι κυβερνήσεις μας; Όλα στα μουλωχτά!
Ποια κοινωνία των πολιτών, ποια ακαδημαϊκά ιδρύματα, ποιες κοινότητες της διασποράς; Ούτε καν τα κοινοβούλια ενημερώθηκαν ποτέ! Τα δε διαπιστευτήρια των αντιπροσώπων σ’ εκείνη την παγκόσμια μάζωξη, εκδίδονται είτε από τον αρχηγό του κράτους ή από την κυβέρνηση είτε από τον Υπουργό Εξωτερικών ή, στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τόση δημοκρατία! Η Κοινωνία των πολιτών στην Ευρώπη, εκπροσωπείται από τον κ. Γιούνκερ. Και δίπλα σ’ αυτόν, οι ΜΚΟ, οι οργανώσεις των μεταναστών και οι Στοές…

Τι ακριβώς είναι αυτό το Παγκόσμιο Σύμφωνο για την ασφαλή, τακτική και κανονική μετανάστευση; Πολλά πράγματα μαζί! Τα οποία συνοψίζονται στο εξής απλό. Η μετανάστευση δεν είναι κατάρα, ούτε μάστιγα. Η μετανάστευση είναι ΔΙΚΑΙΩΜΑ!!! Ο καθένας μπορεί να φύγει από όπου θέλει, να πάει όπου θέλει, να εγκατασταθεί εκεί που επιθυμεί. Αυτός, η οικογένειά του, η χώρα του ολόκληρη. Έχει το κάθε δικαίωμα. Και κανένας δεν μπορεί να του το αρνηθεί!
Έρευνες που έχουν γίνει από τις γνωστές “υπηρεσίες” του ΟΗΕ, αναφέρουν πως η Ευρώπη μπορεί να δεχθεί περί τα 2,5 δις ανθρώπους από Ασία και Αφρική. Αναφέρονται και παραδείγματα. Η Αυστρία των 8,773 εκατομμυρίων κατοίκων, μπορεί να υποδεχθεί άλλα 65 εκατομμύρια. Η Γαλλία των 67 εκατομμυρίων χωράει άλλα 250 εκατομμύρια. Για την Ελλάδα μας δεν μας λένε. Το μοναδικό στοιχείο που έχουμε είναι εκείνος ο πόθος που εξέφρασε ο Σημίτης το 2000, ότι οραματίζεται μια πολυπολιτισμική Ελλάδα του 2020 των 20 εκατομμυρίων “πολιτών”.
Το θετικό είναι ότι μέχρι στιγμής, έξι κράτη της Ε.Ε. δηλώνουν πως δεν θα υπογράψουν μια τέτοια συμφωνία, Η Βουλγαρία, η Ουγγαρία, η Αυστρία, η Πολωνία, η Τσεχία και η Κροατία. Μαζί μ’ αυτές, και οι ΗΠΑ, οι οποίες μάλιστα απείχαν επιδεικτικά από την αρχή της έναρξης των διαδικασιών. Το ίδιο και το Ισραήλ.
Ας μην επαναπαυόμαστε όμως. Οι 10η Δεκεμβρίου είναι πολύ κοντά. Το ίδιο και η ημέρα που θα κληθεί η κυβέρνησή μας να κυρώσει ή όχι την Συμφωνία.
Εσείς τι λέτε; Θα την κυρώσει ή όχι;