logo

fb youtube rss

Σύνδεση

PROSONYMIA

 

Χρήσιμη περίληψη προσωνυμίων και επιθέτων Αθηνάς: Toυ Μ. Καλόπουλου

Τα 320 ιδεονυμικά προσωνύμια της Ιδεο-θεάς Αθηνάς

Λεπτομερή ανάλυση κάθε προσωνυμίου ξεχωριστά, (100 σελίδων), καθώς και τις 1.250 παραπομπές στην ελληνική Γραμματεία, απ' όπου και αντλούμε αυτά τα προσωνυμία, θα βρείτε στο βιβλίο μου: «Η ιστορία της Νοημοσύνης Μήτις – Αθηνά και οδυσσειακό πνεύμα».

 

1) Αβροχίτων - 2) Αγαθή - 3) Άγαμος - 4) Αγαυή - 5) Άγγελος - 6) Αγελείη –

7) Αγέστρατος - 8) Αγήνωρ - 9) Αγλαότιμος - 10) Άγλαυρος.

11) Αγνή - 12) Αγοραία - 13) Αγρώσσουσα - 14) Αγχίνους - 15) Αδάμαστος –

16) Αειπάρθενος - 17) Αηδών - 18) Αθάνατη - 19) Αθηναία - 20) Αιγιδοφόρος.

21) Αιδοίη - 22) Αιθεροναία - 23) Αιθυία - 24) Αιολόμορφος - 25) Ακαταμάχητη –

26) Άκλιτος - 27) Ακόπιαστος - 28) Ακραία - 29) Αλαλκομενηίδα - 30) Αλέα.

31) Αλέκτωρ - 32) Αλεξιφάρμακος - 33) Αλκήεσσα - 34)Αλκιμάχη - 35) Αλοίτις –

36) Αλόχευτος - 37) Αμβουλία - 38) Αμείλικτος - 39) Αμήτωρ. 40) Άνασσα.

41) Ανδρεία - 42) Ανεμώτις - 43) Ανθρωποκτόνος - 44) Ανθρωποποιός – 45) Αντιάνειρα –

46) Αντιπαλογνώστης - 47) Αντροδίαιτος - 48) Αξιόποινη - 49) Απαστράπτουσα – 50) Απατουρία.

51) Απειρώδινος - 52) Αρεία - 53) Αρετή - 54) Αριστόβουλη - 55) Αριστόπονη - 56) Αρηγόνος –

57) Άρρητη - 58) Αρσενόθυμη - 59) Αρχηγέτις - 60) Ασίδηρος.

61) Αστέρας - 62) Ατάρβητος - 63) Ατρυτώνη - 64) Άτρωτος - 65) Αυξιλιαρία - 66) Αφαία –

67) Άχραντος - 68) Βαρύκτυπος - 69) Βασκάνια - 70) Βουδεία.

71) Βουλαία - 72) Βριμώ - 73) Γιγαντοφόντις - 74) Γλαυκώπις - 75) Γοργολόφα - 76) Γοργόνη –

77) Γοργοφόνη - 78) Γοργώ - 79) Γοργώπις - 80) Γυμνάστρια.

81) Δαιδάλη - 82) Δαΐφρων - 83) Δαμασίππη - 84) Δαυλία - 85) Δεινήν - 86) Δέσποινα –

87) Δημιουργός - 88) Διάνοια - 89) Δικαία - 90) Διογενής.

91) Διοικητική - 92) Διφυής - 93) Δολομήτις - 94) Δολοπλόκος - 95) Δορικέντορα –

96) Δορυθαρσής, Δορυσσόος - 97) Δράκαινα - 98) Εγκέλαδος - 99) Εγρεκύδοιμος - 100) Εγρεμάχη.

101) Ειλενία - 102) Ειληχυία - 103) Ειρηνοφόρος - 104) Εκβασία - 105) Ελαία - 106) Ελλανία –

107) Ελλωτία - 108) Ελπιδοποιός - 109) Ένοπλος - 110) Ενυάλιος.

111) Επίκλοπος - 112) Επίκουρος - 113) Επιπυργίτις - 114) Επίσκοπος - 115) Επιστάτης –

116) Επιτήδεια - 117) Επίτροπος - 118) Εργάνη - 119) Εργόπονος - 120) Εριδμαίνουσα.

121) Ερνέα - 122) Ερυσίπτολις - 123) Εύβουλος - 124) Ευδαίμων - 125) Ευθώρικος –

126) Ευκνήμις - 127) Ευνοέστατην - 128) Ευπάλαμος - 129) Ευπήληξ - 130) Ευπλόκαμη.

131) Ευρεσίτεχνος - 132) Ευρύστερνος - 133)Ευτυχία - 134) Έφορος - 135) Εχιδνοφόρος –

136) Ζωστηρία - 137) Ηγεμών - 138) Ηγουμένη - 139) Ηθονόη - 140) Ηνίοχος.

141) Ηφαιστία - 142) Θεοκρηπίς - 143) Θεονόη - 144) Θηγυλίς - 145) Θούρις - 146) Θρασεία –

147) Ιέραξ - 148) Ιερή Άγκυρα 149) Ιλιεία - 150) Ιππία.

151) Ιστουργία - 152) Ίστρος - 153) Καθαρή - 154) Καλλίδιφρος - 155) Καλλίεργος –

156) Καλλίστη - 157) Καταπληκτική - 158) Κατάσκοπος - 159) Κεβληγόνος - 160) Κελευθεία.

161) Κεραυνοφόρος 162) Κισσαία 163) Κληδούχος - 164) Κορία -165) Κουροτρόφος –

166) Κραναία - 167) Κράντειρα - 168) Κρατερόφρων - 169) Κτησία - 170) Κυαναιγίς.

171) Κύδρη - 172) Λαοσσόος - 173) Λαφρία - 174) Ληίτις - 175) Λόγος - 176) Λυσιτελής –

177) Λύτειρα - 178) Μάκαιρα - 179) Μαντεύουσα - 180) Μεγάθυμος.

181) Μεγαλώνυμη - 182) Μεγασθενής - 183) Μεγίστη - 184) Μειλιχόβουλη - 185) Μενέδουπος –

186) Μενέχαρμος - 187) Μήτηρ - 188) Μήτις - 189) Μαχανίτις - 190) Μονογενής.

191) Ναρκαία - 192) Νίκη - 193) Νοημοσύνη ή Νόησις - 194) Νομοθέτης 195) Ξανθή –

196) Ξενία - 197) Οβριμοπάτρης - 198) Οικουρία - 199) Οικτίρμων – 200) Οιστρούσα.

201) Ολέτειρα. - 202) Ομβριμόθυμη - 203) Ομηρική - 204) Ομονοία - 205) Οξυδερκής –

206) Οπλοσμία - 207) Οπλοχαρής - 208) Οπτιλλέτις - 209) Ορμάστειρα - 210) Ορσίμαχος.

211) Ουλομέλια 212) Οφθαλμίτις - 213) Παγκρατεία - 214) Παιωνία - 215) Παλίμφρονη –

216) Παλινδίνητος - 217) Παλλάδα - 218) Πολυλλίστη - 219) Παναχαΐς - 220) Πάνδροσος.

221) Παντευχία - 222) Πάντεχνος - 223) Πάρεδρος - 224) Παρθένος - 225) Περιδέξια –

226) Περίλυπος - 227) Περίφρων - 228) Πτολίπορθος - 229) Πηνίτης - 230) Πολεμοδόκος.

231) Πολεματόκε - 232) Πολεμίστρια - 233) Πολεμόκλονος - 234) Πολιάδα - 235) Πολιορκητική –

236) Πολιούχος - 237) Πολιτικός - 238) Πολυαρήτη - 239) Πολύβουλος - 240) Πολύεργος.

241) Πολυλλίστη - 242) Πολυμήτις - 243) Πολύολβος - 244) Πότνια - 245) Προβλεπτική –

246) Πρόμαχος - 247) Προναία - 248) Προνοία - 249) Πρωτογόνη - 250) Πυλαίμαχος.

251) Πυρρίχη - 252) Ρητή - 253) Σάϊς - 254) Σακέσπαλος - 255) Σάλπιγξ - 256) Σαόμβροτε –

257) Σεμνή - 258) Σθενία - 259) Σίγα - 260) Σκεδασία.

261) Σκειράς - 262) Σκυλητρία - 263) Σοφία - 264) Σταθμία - 265) Στρατηγός - 266) Στρατία –

267) Συναιχμάζουσα - 268) Σύνεσις - 269) Σώτειρα - 270) Σώφρων.

271) Ταλαεργός - 272) Ταυροπόλα - 273) Τεκτονόχειρ - 274) Τελεία - 275) Τελεσιουργός –

276) Τελχινία - 277) Τεχνών μήτερ - 278) Τολμήεσσα - 279) Τριτογένεια - 280) Τριτομηνίς.

281) Τρυφερά - 282) Υγεία - 283) Υπάτη - 284) Υπερδεξία - 285) Υπερμαχητική –

286) Υπουργούσα - 287) Φαλαρίτης - 288) Φέρασπις - 289) Φερένικος - 290) Φθισίμβροτος.

291) Φιλάγλαος - 292) Φιλανθρωποτάτη - 293) Φιλένθεη - 294) Φίλη - 295) Φιλόμολπος –

296) Φιλοπόλεμος - 297) Φιλόσοφος - 298) Φιλόχορος - 299) Φιλτάτη - 300) Φοβεσιστράτη.

301) Φοβερή - 302) Φρατρία - 303) Φρόνηση - 304) Φρουρούσα - 305) Φτερωτή

306) Φυγόδεμνος - 307) Φυγόλεκτρε - 308) Φυλακίτις - 309) Φώς αγνό - 310) Φωσφόρος.

311) Χαλινίτις - 312) Χάλκινο άνθος - 313) Χαλκίοικος - 314) Χαρίεργος - 315) Χρυσαίγιδος –

316) Χρυσάρματος - 317) Χρυσάσπιδος - 318) Χρυσόλογχη- 319) Χρυσολόφου - 320) Χρυσοπήλιξ.  

Τα 80 τοπωνυμικά και άλλα επίθετα της Αθηνάς

 

Αγρίσκα, Αθηναία, Αιαντίδα, Αιγεύσια, Αλιφηραία, Άπτερος, Αρακυνθία, Αργείη, Αργυρόπεζα, Ασία, Ασσησία, Άστυρις, Ατθίς, Αχαΐας, Βένδις, Βομβυλεία, Γυγαία, Δυμαία, Ηλεία, Θηγυλίς, Θουρία, Ιδυρίς, Ιθωμία, Ιλιάς, Ιππολαΐτιδα, Ίσιδα, Ισμηνία, Ιταλική, Ιτωνία, Κανίτις, Κεκροπίς, Κολοκασίας, Κορησία, Κορία, Κορωνίδα, Κραναία, Κραθίς, Κυδωνία, Κυπαρισσία, Κυρρηστίδος.

Λαρισσαία, Λειομίτος, Λημνία, Λιβυστίς, Λιναία, Λίνδια, Λογγάτις, Μαγαρσία, Μαγνησία, Μέλανι, Μέμαρσα, Μινωίς, Μουνυχία, Μυγισσία, Μύνδια, Νεδουσία, Όγκα, Ομάρια, Παιονία, Παλληνίς, Πανίς, Παρεία, Παρνασσία, Πλυντήρια, Ροδία, Σαΐτιδα, Σαμία, Σίρις, Σκιλλούντια, Σουνία, Συκιωνία, Ταλασία, Τιθρωνίς, Τιτάνη, Τραχινίδα, Υπορροφία, Φοινική, Χρυσελεφαντίνη, Χρύσης, Ωλερία.