logo

fb youtube rss

Σύνδεση


Προφητείες ή Προφυτείες; Πως το 666... είναι κουνέλια στα χέρια ταχυδακτυλουργών;
Του Μ. Καλόπουλου


 Όταν κάποιος προλέγει το μέλλον, δεν δεσμεύεις απλά μια εκδοχή του… αλλά ταυτόχρονα δείχνεις και σε κάποιους τον τρόπο της εκπλήρωσης μιας προφητείας.

Η επιθυμία του ανθρώπου για την πρόγνωση των εξελίξεων και κατανοητή και δικαιολογημένη είναι. Άπειρες φόρες κατά τη διάρκεια της ζωής μας, επιθυμήσαμε να προγνωρίζουμε τα γεγονότα, ώστε να προλάβουμε σημαντικές θλίψεις και καταστροφές.

prophetΌταν λοιπόν εμφανίζονται κάποιοι με περίσσιο θράσος, και ισχυρίζονται ότι μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο, να προβλέψουν τα επερχόμενα γεγονότα, τότε ο απλοϊκός άνθρωπος βρίσκεται σε φοβερό δίλλημα. Αγνοεί φυσικά, πως η τέχνη των προφητών και αρχαία είναι και πολλούς άσσους έχει στο μανίκι της. Η συνηθέστερη λοιπόν απόφαση των απλοϊκών, είναι πως δεν χάνουν και τίποτε, αν απλά έχουν υπ όψιν τους έστω ως ενδεχόμενη εξέλιξη, την εκδοχή της οποιασδήποτε προφητείας. Αυτό ακριβώς είναι και το μοιραίο λάθος, στο όποιο ποντάρει ισχυρά ο κάθε αετονύχης προφήτης.

Συνήθως, αυτές οι προφητείες επαληθεύονται… μόνο που κανείς δεν βλέπει πως ο ίδιος ο προφήτης, εργάστηκε επιμελώς στην κατεύθυνση της επαλήθευσής του.

Η Βίβλος το κατεξοχήν βιβλίο των προφητών, μας δίνει άπειρα τέτοια παραδείγματα επαληθευμένων προφητειών με μεσοπρόθεσμη αλλά και με μακροπρόθεσμη επαλήθευσή τους.

Ας δώσουμε ένα βιβλικό παράδειγμα μεσοπρόθεσμης επαλήθευσης:

Να λοιπόν ποιά είναι η τύχη του ανυπάκουου βασιλέα Ιωράμ (υιού του Ιωσαφάτ), όπως την προαναγγέλλουν τα προφητικά λόγια του Ηλία, του γνωστού πύρινου προφήτη: «Ο Κύριος θέλει σε πατάξει (βασιλιά) με πληγήν μεγάλη... με αρρώστια των εντοσθίων σου (Ο΄ νόσο κοιλίας) εωσού εξέλθωσι τα εντόσθια σου εκ της αρρώστιας από ημέρας εις ημέραν... Μετά δε ταύτα επάταξεν αυτόν ο Κύριος εις τα εντόσθια αυτού με αρρώστια ανίατον και προϊόντος του καιρού, (καθώς πέρασε ο καιρός) μετά παρέλευσιν δύο ετών (στην Μεταφραση των Ο΄ το διαστημα είναι μόνο δυο μέρες!) εξήλθον τα εντόσθια αυτού, εκ της αρρώστιας αυτού και απέθανεν με πόνους σκληρούς»!! Β΄Χρον. ΚΑ΄14-19

Πράγματι, αντιπαραβάλλοντας το κείμενο των Ο΄, διαβάζουμε: «και μετά ταύτα (αφού ο Ηλίας προφήτευε τον θάνατο του βασιλιά) επάταξεν αυτόν ο Κύριος εις την κοιλίαν (με) μαλακίαν, η ουκ εστίν ιατρειά. Και εγένετο εξ ημερών εις ημέρας, και ως ήλθεν καιρός των ημερών ημέρας δύο, (!!!) εξήλθεν η κοιλία αυτού μετά της νόσου, και απέθανεν εν μαλακία πονηρά» Β΄ Παραλειπομένων ΚΑ΄14-19

Όλα δείχνουν, πως όταν ο Ηλία προφήτευε… ο Βασιλιάς είχε ήδη τον θάνατο μέσα του! Έτσι κάτι σαν αρρώστια (μαλακία) βγήκε από μέσα του... (προφανώς βλέννες και πράσινοι εμετοί... άρα δηλητηριασμός) και ο βασιλιάς σε δυο μέρες ήταν παρελθόν!

Εδώ, μόνο η άγνοια των υλικών δηλητηριασμού, είναι και η αίτια που μια θανατηφόρος δηλητηρίαση εκλαμβάνεται ως προφητεία. Αργότερα, όταν όλο αυτό σαν διαδικασία έγινε ευρύτερα γνωστή, πανικόβλητοι διαφοροποίησα τον μεσοδιάστημα μεταξύ προφητείας και εκπλήρωσης από δυο μέρες σε δυο χρόνια.

Αν κάποιος σήμερα, περιέγραφε σε έναν υγιέστατο άνθρωπο, τα συμπτώματα ενός τέτοιου θανάτου που θα τον εύρισκε από μέρα σε μέρα... και εντός των επόμενων δύο μόνο ημερών, το άτομο αυτό υπέκυπτε ακριβώς με τα προαναγγελθέντα συμπτώματα, θα είχε ομολογουμένως πολύ μικρή πιθανότητα να ανακηρυχθεί προφήτης! Το πιθανότερο είναι, ότι θα συλλαμβάνετο ως ένοχος δηλητηριασμού και θα καταδικαζόταν ως απεχθέστατος δηλητηριαστής. Θάνατος λοιπόν και προαναγγελία θανάτου πήραν ένα επιπλέον δάνειο απομάκρυνσης 728 ημερών!

Κάποτε καθώς ταξιδεύαμε, ένας πολύ καλός φίλος με αξιοθαύμαστο χιούμορ, μετά από τέτοιες συζητήσεις, μας διέκοψε γιατί ήθελε να "ανακουφιστεί", και είπε σοβαρά-σοβαρά: «Σταματήστε, τώρα προφητεύω: Σε λίγο εκείνος εκεί ο εγκαταλειμμένος εκσκαφέας, θα έχει... βρεγμένη" ρόδα». Και πράγματι, σε λίγο, αφού σταματήσαμε, φρόντισε να επαληθευθεί με αξιοθαύμαστη ακρίβεια!

Τι συμβαίνει όμως με τις μακροπρόθεσμες προφητείες;
Με ποιους ανθρωπίνους μηχανισμούς αυτοί επαληθεύονται;

Ο Ιησούς μας δίνει το καλύτερο παράδειγμα μιας τέτοιας εσκεμμένης εκπλήρωσης στον Ματθαίο 21.1-5!

 Και ότε επλησίασαν εις Ιεροσόλυμα και ήλθον εις Βηθφαγή προς το όρος των ελαιών, τότε ο Ιησούς απέστειλε δύο μαθητάς, (Μκ 11:1, Λκ 19:29) λέγων προς αυτούς• Υπάγετε εις την κώμην την απέναντι υμών, και ευθύς θέλετε ευρεί όνον δεδεμένην και πωλάριον μετ' αυτής• λύσατε και φέρετέ μοι. Και εάν τις σας είπη τι, θέλετε ειπεί ότι ο Κύριος έχει χρείαν αυτών• και ευθύς θέλει αποστείλει αυτά. Τούτο δε όλον έγεινε διά να πληρωθή το ρηθέν διά του προφήτου, λέγοντος•  Είπατε προς την θυγατέρα Σιών, Ιδού, ο βασιλεύς σου έρχεται προς σε πραΰς και καθήμενος επί όνου και πώλου υιού υποζυγίου. Ματθαίο 21.1-5!  - (Ησ 62:11, Ζαχ 9:9, Ιω 12:15)

Ο Ιησούς γνωρίζοντας τι έπρεπε να κάνει για να εκπληρωθεί μια παλιά προφητεία. παραγγέλλνει στους μαθητές του να εκπληρώσουν όλα τα σχετικά χαρακτηριστικά της.

Πέρα όμως των άλλων, τέτοιες προφητικές δηλώσεις, αποτελούν ολοφάνερες παραγγελίες προς εκπλήρωση!

Υπενθυμίζουμε πως οι προφήτες, δεν είναι σαν όλους εμάς τους ασήμαντους ολιγόβιους, που χάνονται μέσα στην δίνη του χρόνου, χωρίς να αφήνουν οποιαδήποτε ίχνη πίσω τους! Όταν είσαι βιβλικός προφήτης, αισθάνεσαι μέλος μια αδιάσπαστης αλυσίδας ατόμων, που μέσα απ’ τις σελίδες της Βίβλου, μπορούν να ανταλλάξουν μηνύματα και να εκπληρώσουν διαχρονικές παραγγελίες!

Μάλιστα η έκφραση που επαναλαμβάνεται συνεχώς: «δια να (εκ)πληρωθεί το ρηθέν» (Ματθ.2.17), δείχνει ότι οι σεναριογράφοι του θεάτρου της σωτηρίας, διέκριναν την ανάγκη, να δεθεί η Παλαιά με την Καινή Διαθήκη, ώστε η επιχειρούμενη αποθέωση, να αποκτήσει ένα αξιόλογο προφητικό και ιστορικό βάθος!

Παράδειγμα, ο θάνατος του Μ. Αλεξάνδρου, που κατά την δική μας τουλάχιστον εκδοχή, οφείλεται στο γεγονός ότι ο Μέγας Αλέξανδρος προσπάθησε να αναστήσει σε πρωτεύουσα του, την καταραμένη από το ιουδαϊκό ιερατείο πόλη της Βαβυλώνας.

Πως ήταν δυνατόν αυτό να συμβεί, το εξετάσαμε στο άρθρο:
Ο Θάνατος του Μ. Αλεξάνδρου – Η Αλεπού και το Λιοντάρι αντάμωσαν στην Βαβυλώνα!

Στην κατεύθυνση αυτή ο ίδιος ο Ιησούς μας βοηθάει να καταλάβουμε τι γίνεται με τις προφυτείες, διαβάζοντας αλλά και ερμηνεύοντας έναν σχετικό εδάφιο του νόμου στις συναγωγές: «το Σάββατο πήγε όπως συνήθιζε στην συναγωγή και σηκώθηκε να διαβάσει τις Γραφές. Του έδωσαν (δήθεν τυχαία!) το βιβλίο του Ησαΐα απ’ όπου ανέγνωσε: πνεύμα Κυρίου (Γιαχβέ) είναι επάνω μου, αυτός με έχρισε για να ευαγγελίζομαι στους φτωχούς, με έστειλε... να κηρύξω την απελευθέρωση αιχμάλωτων, να φέρω λευτεριά στους τσακισμένους και των τυφλών την ανάβλεψη (Ησαΐας 61.1)... και άρχισε να τους εξηγεί: σήμερα εκπληρώθηκε αυτή η προφητεία». Λουκ.4.16.21.

Πρέπει βεβαία να υποθέσουμε ότι ο Ιησούς διάβασε και εξήγησε στους παρευρισκόμενους της συναγωγής και την άμεση συνέχεια απ’ το συγκεκριμένο απόσπασμα του Ησαΐα, όπου πολύ ξεκάθαρα αναφέρεται το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα του "ευαγγελισμού" που ανέλαβε ο Ιησούς να εκπληρώσει: «να αναγγείλω το έτος της εκδίκησης του Κυρίου. Χαρά να δώσω σε όσους πενθούν στην Σιών... φύτευμα Κυρίου προς δόξα. Ώστε τα ερείπια (της Σιών) να ξαναχτιστούν και οι έρημες πόλεις (του Ισραήλ) να ανοικοδομηθούν...

Όπως εξήγησα λοιπόν, ο προφητισμός είναι σπορά για μελλοντική συγκομιδή! Το «Φύτευμα προς δόξα Κυρίου», αυτό ακριβώς υπαινίσσεται! Προφυτεία λοιπόν και όχι προφητεία!

Στο ίδιο αυτό απόσπασμα που ο Ιησούς διάβασε, ο Ησαΐας εξηγεί πώς ακριβώς θα καταλήξουν όλα αυτά: «Αλλογενείς (εθνικοί) θα έρθουν να δουλεύουν για χάρη σας, αυτοί θα βόσκουν τα ποίμνιά σας και οι γιοι τους θα είναι οι γεωργοί και οι αμπελουργοί σας. Εσείς όμως θα ονομασθείτε ιερείς του Κυρίου και θα σας αποκαλούν λειτουργούς του θεού. (Αποτέλεσμα;) θέλετε τρώγει τα αγαθά των εθνών και εις την δόξαν αυτών θέλετε καυχάστε» Ησαΐας 61.2-6.

Πράγματι ο Ιησούς τα πέτυχε όλα αυτά! Κατάφερε δια του παν-ιαματικού και προφητικού χριστιανικού ισχυρισμού, να σαγηνεύσει και να αιχμαλωτίσει έθνη ολόκληρα, και να τα βάλει να υπηρετούν δια βίου στην "νέα Σιών", δηλαδή την αναγεννημένη ιουδαιο-χριστιανική θεολογία, σαν τσοπάνηδες, οικοδόμοι και κηπουροί της!  

Με τον ίδιο λοιπόν τρόπο, μέχρι σήμερα το διαχρονικό παρών ιουδαϊκό ιερατείο παίζει με τα νευρά μας, αλλά κυρίως με τους αναρίθμητους εύπιστους αφελείς ανάμεσά μας, παρουσιάζοντας το 666 ως εκπληρωμένη προφητεία, ενώ ουσιαστικά είναι οι ίδιοι που φροντίζουν να τοποθετηθεί ο αριθμός αυτός σε χαρτονομίσματα, κομπιούτερ, γραμμικό κώδικα… ή σε οποιονδήποτε άλλον τομέα αυτοί εξουσιάζουν. Τα ίδια φυσικά ισχύουν και για την βιβλική προφητεία για το "χάραγμα στο χέρι ή το μέτωπο" και το ανάλογο μικροτσίπ που σήμερα οι ίδιοι κύκλοι επιχειρούν να επιβάλουν.

Το κακό είναι πως όσο εμείς σαν αποβλακωμένοι θεατές, θα χαρίζουμε όλη την προσοχή μας στις εκπληρώσεις προφητειών, όπως στον ταχυδακτυλουργό με τα κουνέλια, τόσο αυτοί που διαχειρίζονται τις προφητείες, απερίσπαστοι θα υπονομεύουν το ζωτικό μας μέλλον!

Μ. Καλόπουλος


ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ: 
Ο Αβραάμ και η απατηλή Μαγεία του: "Σοφία" απ’ την ΟΥΡ της Χαλδαίας

...................................
Η γνώση είναι... η καλύτερη εκδίκηση!
KALOPOULOS_TA_BIBLIA2

Αποκτήστε τα βιβλία του Μ. Καλόπουλου επί αντικαταβολή στο τηλ: 2310/770100
Ξεναγηθείτε με διασκεδαστικό και σαφή τρόπο, στα πλέον απίστευτα μυστήρια της θεολογικής μαγείας, και ανακαλύψτε την γέννηση της σημερινής αθλιότητας, στα χέρια εκείνων... που λατρεύτηκαν σαν άνθρωποι του θεού!