logo

fb youtube rss

Σύνδεση

Συνολικά, εκτιμάται ότι τα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα κατέχουν συνολικά από οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες (850.000) έως ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες (1.300.000) στρέμματα ελληνικής γης.

http://ermionh.blogspot.com/2008/01/blog-post_8332.html

Η περιουσία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Τα στοιχεία που παρατίθενται ευθύς παρακάτω προέρχονται από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο:
Μόνο η περιουσία του Ν.Π.Δ.Δ. της Εκκλησίας της Ελλάδος υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε δεκαπέντε δισεκατομμύρια (15.000.000.000) ευρώ. Στο ποσό αυτό προστίθεται και η ανυπολόγιστη-αμύθητη περιουσία των περίπου δυόμιση χιλιάδων (2.500) μοναστηριών. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γης,εκατοντάδες οικοδομικά τετράγωνα, μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια και καταθέσεις αξίας εκατομμυρίων ευρώ αποτελούν την την εκκλησιαστική περιουσία. Από τα στοιχεία του υπουργείου Γεωργίας προκύπτει ότι οι οικονομικές υπηρεσίες της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος κατέχουν αναγνωρισμένες εκτάσεις που φτάνουν τα 96.500 στρέμματα. Στις εκτάσεις αυτές προστίθενται και οι χαρακτηριζόμενες ως "διακατεχόμενες" (τις οποίες, δηλαδή, κατέχει χωρίς αποδεικτικά έγγραφα κυριότητας) και οι οποίες ανέρχονται σε πενήντα οκτώ χιλιάδες (58.000) στρέμματα στον Ν. Αττικής και σε πενήντα χιλιάδες (50.000) στρέμματα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Έχει, επίσης, σημειωθεί ότι η Εκκλησία της Ελλάδος διαθέτει παράλληλα και ολόκληρα νησιά και βραχονησίδες (!) σε νησιωτικά συμπλέγματα, όπως π.χ στις Σποράδες και στις Κυκλάδες. Συνολικά, εκτιμάται ότι τα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα κατέχουν συνολικά από οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες (850.000) έως ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες (1.300.000) στρέμματα ελληνικής γης. Η Εκκλησία της Ελλάδος φέρεται μεταξύ άλλων να διαθέτει περίπου οκτακόσια (800) κτήρια με γραφεία, καταστήματα, εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία (π.χ. «Ηλέκτρα», στην Πλ. Συντάγματος), ακόμα και μισθωμένα βενζινάδικα (π.χ. στην γωνία δίπλα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, επί της Λ. Αλεξάνδρας). Όσον αφορά δε την ρευστότητα της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπολογίζεται ότι σήμερα αγγίζει -και ίσως και να ξεπερνά- τα σαράντα (40) εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος (1998), τα προβλεπόμενα έσοδα από μισθώματα διά το έτος 1998, μόνο από ακίνητα στην περιοχή του Ν. Αττικής, υπολογίζονται σε ένα δισεκατομμύριο τετρακόσια εκατομμύρια (1.400.000.000) δραχμές., ενώ τα συνολικά έσοδα της Εκκλησίας της Ελλάδος για το έτος 1998 υπολογίζονται σε περίπου τρία δισεκατομμύρια δραχμές (3.000.000.000) δραχμές. Σε αυτά πρέπει να προστεθούν και τα κεφάλαιο υπό μορφή εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου τα οποία ανέρχονται περίπου σε τριάμιση δισεκατομμύρια (3.500.000.000) δραχμές. Ταυτόχρονα η Εκκλησίας της Ελλάδος έχει συστήσει δύο Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.) προκειμένου να αποσπάσει κονδύλια από το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και να διαχειριστεί κερδοφόρα την περιουσία της. Η πρώτη Α.Ε. έχει την επωνυμία "Υποστήριξη Επιχειρησιακών και Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων Μελετών και Εργων, Ανώνυμη Εταιρία" και διαχειρίζεται τα κονδύλια από το Γ' ΚΠΣ, την ανέγερση ξενοδοχείου της εκκλησίας στην οδό Δεινοκράτους στο Λυκαβηττό και του συνοδικού συγκροτήματος στον Καρέα. Η δεύτερη Α. Ε. αφορά την εκμετάλλευση των εκκλησιαστικών ακινήτων και ειδικότερα χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και πρατηρίων καυσίμων. Στο χαρτοφυλάκιο της ίδιας εταιρίας εμπίπτει και η διαχείριση του μεγάλου βενζινάδικου που βρίσκεται επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας, δίπλα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω στοιχεία ίσως να απέχουν από την πραγματικότητα, αφού αφενός μεν οι ίδιες οι σχετικές έρευνες εμφανίζονται πολλές φορές να είναι αντιφατικές μεταξύ τους αφετέρου δε ουδέποτε έχει γίνει μία επίσημη οικονομική μελέτη στην οποία να αναφέρονται αντικειμενικά και εμπεριστατωμένα τα οικονομικά δεδομένα των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων. Σε κάθε περίπτωση, το ύψος της περιουσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος συνολικά - ακόμα κι αν δεν είναι αυτό ακριβώς που "δείχνουν" οι διάφορες καλοπροαίρετες ή κακοπροαίρετες έρευνες - σε συνδυασμό με τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες περισσότερο προσιδιάζουν σε μία πολυεθνική επιχείρηση παρά σε ένα "πνευματικό και θείο καθίδρυμα".

..ο "ιερός διάπλους" του Αιγαίου που οργανώνει η Εκκλησία εφέτος προβλεπόταν να επεκταθεί σε Κρήτη, Κύπρο και Δωδεκάνησα. Ο προϋπολογισμός για το "πολυήμερο προσκυνηματικό ταξίδι" της "Ιεράς Συνόδου" αναμενόταν να ανέλθει στο ποσό των 1.250.000 ευρώ και θα καλύπτονταν κατά 70% από το ελληνικό Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης και κατά 30% από τον Τουριστικό Οργανισμό Κύπρου. Ευλογημένος ο ελληνικός λαός, που χρηματοδοτεί τις "θρησκευτικές κρουαζιέρες" των "πνευματικών" του "ποιμένων"!{backbutton}