logo

fb youtube rss

Σύνδεση

Καλόπουλος - "ΑΓΙΟ" ΦΩΣ ΜΕ ΦΩΣΦΟΡΟ; (video)

1/2 Καλόπουλος - "ΑΓΙΟ" ΦΩΣ ΜΕ ΦΩΣΦΟΡΟ;

2/2 Καλόπουλος - "ΑΓΙΟ" ΦΩΣ ΜΕ ΦΩΣΦΟΡΟ;
"ΑΓΙΟ" ΦΩΣ ΜΕ ΦΩΣΦΟΡΟ;

Του Μ. Καλόπουλου

Μια μάτια στα πλέον συνηθισμένα υλικά υψηλής περιεκτικότητας σε φωσφόρο, μας παραπέμπει κατευθείαν στην χώρα της μαγείας! Μάλιστα σε συνταγές κατάμαυρης μαγείας, αφού φωσφόρο περιέχουν τα καρβουνιασμένα κόκαλα, τα κόπρανα και τα ούρα! Βρασμένα λοιπόν κόκαλα, κόπρανα και ούρα, παραπέμπουν νομίζω σίγουρα, στα βρωμερότερα καζάνια της μαγείας!

Το περίεργο είναι, ότι μια τέτοια ακριβώς συνταγή παράξενου καρβουνισμού, ενός ολόκληρου ζώου, με τα οστά και τα κόπρανά του, έχουμε... που αλλού... στην Παλαιά Διαθήκη: «και ελάλησεν Κύριος προς Μωϋσήν και Ααρών λέγων, Ειπέ να φέρωσιν εις σε δαμάλην (θηλυκό μοσχαράκι) μη έχουσαν ελάττωμα... και θέλει λάβει αυτήν ο ιερεύς και θέλει σφάξει αυτήν... και θέλουσι κατακαύση την δαμάλην ενώπιον αυτού και το δέρμα και το κρέας και το αίμα αυτής μετά της κόπρου αυτής, θέλουσι κατακαύση αυτήν. Και ο ιερεύς θέλει λάβει ξύλον κέδρινον και ύσσωπον και κόκκινον και θέλει ρίψει αυτά εις το μέσον του κατακαύματος της δαμάλεως... Και ο καίων αυτήν... θέλει συνάξει την στάκτην της δαμάλεως και θέλει αποθέσει αυτήν εις τόπον καθαρόν και θέλει φυλάττεσθαι (!) δια την συναγωγήν των υιών Ισραήλ δια ύδωρ χωρισμού, (Ο΄ ύδωρ αγνισμού) τούτο είναι, δια καθαρισμόν αμαρτίας (ύδωρ καθαρισμού) και τούτο θέλει είσθαι μεταξύ υμών εις νόμιμον αιώνιον (κανόνας αιώνιος!)». Αριθμοί 19.1-10.

Χωρίς καμιά αμφιβολία, το τελικό προϊόν μιας τέτοια συνταγής, σήμερα ονομάζεται ζωικός άνθρακας! Η ζωική και φυτική αυτή καρβουνόσκονη, έχει πράγματι τέτοια απορροφητική δύναμη, που αποτελεί το ιδεώδες μέσον απομάκρυνσης ακαθαρσίας, δηλητηρίων ακόμα και μικροβίων, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί αντιδοτικό καταπότι σημαντικών δηλητηριάσεων!

Η πραγματική συνταγή παραγωγής φωσφόρου, είναι η εξής: «Τα οστά ήταν η μοναδική πηγή εκ της οποίας ελαμβάνετο ο φωσφόρος. Προς τούτο, τα οστά υφίστανται κατεργασία με θερμό ύδωρ και ακολούθως απανθρακώνονται... Αν η τέφρα αυτή των οστών, που αποτελείται από 80% φωσφορικό ασβέστιο, προσβληθεί από πυκνό και θερμό θεϊκό οξύ και το ελευθερούμενο φωσφορικό οξύ θερμανθεί σε κλειστά αποστακτικά κέρατα και αναμιχθεί με κώκ, θα σχηματισθεί αποσταζόμενος φωσφόρος». Φωσφόρος Εκυκλοπαίδεια Ηλιος.   

Απ’ ότι όμως βλέπουμε εδώ, για την παρασκευή φωσφόρου, έμφαση ιδιαίτερη δίδεται στα οστά! Ε λοιπόν, νομίζω πως δεν θα εκπλαγείτε ιδιαίτερα αν σας έλεγα, ότι στα κατ’ ευφημισμόν θεόπνευστα κείμενα, των δήθεν Αγίων Γραφών, βρήκαμε και τέτοια συνταγή, ιδιαίτερης σώρευσης κοκάλων μέσα στο λέβητα... των μάγων!

Διαβάζουμε λοιπόν προσεκτικά το δεύτερο αυτό απόσπασμα, που (αν αφαιρεθούν οι ενδιάμεσες εκφράσεις θεϊκής οργής) δεν αφήνει καμιά αμφιβολία ότι είναι αλχημιστική συνταγή, παρασκευής κάποιου σκευάσματος, πολύ κοντά στην διαδικασία του ζητούμενου φωσφόρου:

«Ούτω λέγει Κύριος. Στήσον τον λέβητα και βάλλε εις αυτόν ύδωρ και κομμάτια (ζώων) καλά, τον μηρόν και τον ώμον, γέμισον (δε) αυτόν (τον λέβητα) υπό τον εκλεκτών οστέων. Λάβε δε και εκ του ποιμνίου και στίβασον έτι οστά, βράσον αυτά καλώς και ας εψηθώσι και αυτά τα οστά εν αυτώ... λέβητα του οποίου η σκωρία είναι εν αυτώ και δεν εξήλθεν απ’ αυτού... και εγώ θέλω μεγαλύνει την πυράν. Επισώρευσον ξύλα άναψον το πυρ, κατανάλωσον τα κρέατα και διάλυσον αυτά, ας καώσι τα οστά. Τότε στήσον αυτόν (τον λέβητα) επί τους άνθρακας αυτού, δια να πυρωθεί ο χαλκός αυτού και να καεί και να λιώσει εν αυτώ η ακαθαρσία (σκουριά) αυτού και να καταναλωθεί η σκωρία αυτού». Ιεζεκιήλ 24.3-11. Αν αυτό δεν είναι μυστική συνταγή για "κάτι", τότε τι είναι η συνταγή!

Η αλήθεια είναι, πως δεν μπορούμε να αναστήσουμε την ιστορική διαδρομή κάθε ανακάλυψης, παρά μόνο απ’ την στιγμή που αυτή πραγματοποιείται και καταγράφεται σε περιβάλλον όπου τηρούνται τουλάχιστον στοιχειώδεις επιστημονικοί κανόνες. Οι χιλιάδες όμως των ανακαλύψεων, που έγραψαν ιστορία θρησκευτικών θαυμάτων, έγιναν ανάμεσα σε μυστικοπαθείς και θεουργούς ιερείς, απατεώνες μάγους και ιδιοτελείς αλχημιστές, γι αυτό, μόνο να υποθέσουμε μπορούμε τις παράξενες συνθήκες και τα ερεθίσματα που οδήγησαν σ’ αυτές. 

Έδειξα λοιπόν τα δυο βιβλικά αποσπάσματα στον καθηγητή χημείας του πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και έκπληκτος διαπίστωσε πως: «εδώ μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα, μια συνταγή παραγωγής φωσφορικού ασβεστίου και το μόνο που λείπει ως την τελική παραγωγή φωσφόρου, είναι η συμμετοχή θειικού οξέος και φυσικά η απόσταξη»!

Στην περιγραφή όμως αυτή της "οργής του Κυρίου"..., ενδεχομένως, η συμμετοχή το θείου, να ήταν περίπου αυτονόητη! Υπενθυμίζω ότι, από «πυρ και θείον», (φωτιά δηλαδή άνθρακες ανακατεμένη με θειάφι) ήταν φτιαγμένη η ίδια η οργή του βιβλικού θεού από την εποχή του Αβραάμ, που έκαψε τέσσερις πολιτείες στον εμπρησμό των Σοδόμων!

Επίσης, για την "θεϊκή" οργή διαβάζουμε: «η πνοή του Κυρίου (είναι) ως ρεύμα θείου (που) εξάπτει το πυρ». Μασ. Ησαΐας 30.33. Ή όπως το αποδίδουν οι Ο΄: «ο θυμός του Κυρίου είναι σαν το φαράγγι που καίγεται απ’ το θειάφι». Ο΄ Ησαΐας 30,33 Ή όπως το αποδίδει η τελευταία (1997) μετάφραση της Ο΄: «η οργή του Κυρίου σαν χείμαρρος από θειάφι φλεγόμενο θ’ ανάψει» Β.Β. Ησαΐας 30. 33.

Όταν λοιπόν το φλεγόμενο θειάφι, εξισώνεται με την οργή του Γιαχβέ, καταλαβαίνετε ότι δεν υπερβάλουμε κατ’ ανάγκην, αν υποθέσουμε, πως κάθε φορά που οι προφήτες της συμφοράς, είχαν συνταγές "οργής" να εκτελέσουν, απ’ τα πρώτα υλικά, που οπωσδήποτε δοκίμαζαν στα καζάνια τους, ήταν οπωσδήποτε το θειάφι!  

Βέβαια υπάρχει και μια άλλη συνταγή παραγωγής φωσφόρου, που μας απαλλάσσει από το πρόβλημα εξεύρεσης και συμμετοχής του θειικού οξέος. Η δεύτερη αυτή συνταγή δεν χρειάζεται παρά μέσα στο δοχείο με τα καρβουνιασμένα κόκαλα (φωσφορικό ασβέστιο) να πέσει απλώς λίγη κοινή άμμος (απατίτης)! Κάτι εξαιρετικά πιθανό στις συνθήκες της ερήμου.

Αν δηλαδή υποθέσουμε απλά ότι τα διάφορα κόκαλα που προσπαθούσαν να κάψουν, είχαν ακουμπήσει στην άμμο της έρημου, τότε έχουμε μέσα στο καζάνι του μάγου, σχεδόν όλα τα υλικά παρόντα! Η συνταγή αυτή έχει μόνο μια δυσκολία, επειδή χρειάζεται 1500 βαθμούς θερμοκρασία. Η θερμοκρασία όμως αυτή δεν πρέπει να θεωρηθεί απαγορευτική για την αποχή εκείνη, αφού ο σίδηρος τον οποίον η Βίβλος παραδέχεται ότι ήδη κατείχαν και κατεργάζοντο σε καμίνια[1] έχει θερμοκρασία τήξεως τους 1525ο C.

Για την αρχική λοιπόν ανακάλυψη του φωσφόρου μένει μόνο το πρόβλημα της απόσταξης των ατμών. Ενδέχεται όμως, αυτή η αναγκαία απόσταξη του, να μην ήταν τυπικά απαραίτητη, αφού κάτι παρόμοιο, η υγροποίηση των ατμών του, μπορούσε να συμβεί στο σκέπαστρο του λέβητα.

Ας δούμε ένα πιθανό σενάριο. Βασικά έχουμε την βιβλική παραδοχή των καμένων οστών στον λέβητα, υποθέτουμε, ότι εκ τύχης πέφτει μαζί τους ικανή ποσότητα άμμου, τότε οι παραγόμενοι ατμοί φωσφόρου, που θα υγροποιηθούν στο καπάκι του λέβητα... προφανώς κάποια στιγμή θα αυταναφλεγούν... τότε ίσως κάποιος, προσπάθησε να σβήσει αυτή την ξαφνική φωτιά, ρίχνοντας, τι άλλο, νερό στο φλεγόμενο καπάκι!

Η φωτιά έσβησε... στην συνέχεια όμως, όταν αργότερα το νερό εξατμίσθηκε, έκπληκτος είδε, πως κάτι μικροί σβόλοι, τα σταγονίδια φωσφόρου, που είχαν στερεοποιηθεί μέσα στο νερό, το ένα μετά το άλλο αυταναφλέγοντο με ζωηρή κίτρινη φλόγα...! Μπορούσε να σβήσει τις φλόγες αυτές με νερό ξανά και ξανά, όταν όμως το νερό εξατμιζόταν, το "θεϊκό" αυτό υλικό ξανάπαιρνε μόνο του πάλι φωτιά! Κάπως έτσι λοιπόν, μπορεί να έγινε και η πρώτη ανακάλυψη της απομόνωσης του φωσφόρου! Ενός υλικού, που παράγεται με μαγικά υλικά και τρόπους, αυταναφλέγεται μοναδικά στον αέρα και αυτονόητα διατηρείται "σβηστό" μόνο κάτω απ’ το νερό!

Στην συνέχεια, το θαυμαστό αυτό εύρημα θα γινόταν αντικείμενο έντονων μυστικών αναζητήσεων και για γενιές ολόκληρες, οι διαχρονικοί επαγγελματίες θαυματοποιοί (δηλαδή τα ιερατεία) θα αναζητούσαν την τελειοποίηση της παραγωγής του, αλλά και την καταλληλότερη δυνατή αξιοποίηση, του αληθινά θαυμαστού αυτού υλικού!


Μ. Καλόπουλος

[1] Στην Γένεση 4.22, αναφέρεται ο απόγονος του Κάιν, Θοβέλ ως «σφυροκόπος χαλκεύς (παντός εργαλείου) χαλκού και σιδήρου». Στο Δευτερονόμιο 4.20, υπάρχει πεντακάθαρη αναφορά, σε «καμίνια σιδήρου».


.........................
Για να απαλλαγείτε οριστικά από τα εκβιαστικά θρησκευτικά διλήμματα.
Για να γνωρίσετε τις απαρχές της αντιπαλότητας, που κατατρώει τον πολιτισμό μας.
Για να κατανοήσετε τις απίστευτες μεθοδεύσεις και τα υλικά των βιβλικών θαυματοποιών!
Για να απαντήσετε σε όλες σχεδόν τις θεολογικές σας ενστάσεις και απορίες.
Η γνώση είναι... η καλύτερη εκδίκηση!
KALOPOULOS_TA_BIBLIA2
Αποκτήστε τα βιβλία του Μ. Καλόπουλου επί αντικαταβολή στο τηλ: 2310-770100
Ξεναγηθείτε με διασκεδαστικό και σαφή τρόπο, στα πλέον απίστευτα μυστήρια της θεολογικής μαγείας, και ανακαλύψτε την γέννηση της σημερινής αθλιότητας, στα χέρια εκείνων... που λατρεύτηκαν σαν άνθρωποι του θεού!
Επιτέλους… ένα έργο που ξεκλειδώνει μεθοδικά τα μυστήρια ολόκληρης της Βίβλου!
Μιλήστε με τον ίδιο τον Μ. Καλόπουλο στο 2310-770100