logo

fb youtube rss

Σύνδεση

Εκ των ανωτέρω αναφερομένων στοιχείων σαφώς καταφαίνεται, ότι το Άγιον Φως, που λαμβάνεται το μεσημέρι του Μ. Σαββάτου από τον Πανάγιο Τάφο, από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων δεν είναι θεόσταλτο και δεν ανάπτεται κατά θαυματουργικό τρόπο, αλλά ανάπτεται από το φυσικό φως της ακοίμητης κανδήλας, μετατρεπόμενο σε Φως Άγιο με την ειδική δεητική ευχή, που αναπέμπεται από τον Πατριάρχη και τότε παρέχεται στους πιστούς.

Εκκλησιαστικοί παραδέχονται πλέον... ότι το "άγιο" φως δεν ήταν ποτέ ουρανόσταλτο!

Π Ε Ρ Ι Τ Ο Υ Α Γ Ι Ο Υ Φ Ω Τ Ο Σ

 

Κύριε Διευθυντά

 

Στο τεύχος του "Ο.Τ." της 13.4.2001 ο Αρχιμ. π. Νεκτάριος Ζιόμπολας παρουσιάζει στο άρθρο του "κακόβουλη αυθαιρεσία κατά του Αγίου Φωτός" τις απόψεις του Καθηγητή κ. Γιανναρά, ότι το Άγ. Φως δεν εξέρχεται θαυματουργικά από τον Πανάγιο Τάφο το μεσημέρι του Μ. Σαββάτου από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, αλλά ανάπτεται από την "ακοίμητη κανδήλα", που βρίσκεται πάντοτε αναμμένη εντός του Τάφου του Κυρίου και γι’ αυτό αποκαλείται ακοίμητη, διότι ακριβώς δεν σβήνει ποτέ.

Ο συντάκτης ακολούθως αναφέρει προσωπικές του εμπειρίες για την λήψη του Αγίου Φωτός μετά την έξοδο του Πατριάρχη από τον Τάφο, εμπειρίες, που δεν είναι δυνατόν να αμφισβητηθούν. Επίσης, αναφέρει την σφοδρή αντίδραση του π. Θεόκλητου Διονυσιάτου στα υπό του κ. Γιανναρά γραφόμενα, καθώς και ότι στον Τάφο μαζί με τον Πατριάρχη εισέρχεται και Αρμένιος παρατηρητής και ότι οι παρευρισκόμενοι εκπρόσωποι ξένων δογμάτων λαμβάνουν ευλογία από τον Πατριάρχη αναγνωρίζοντας έτσι και τον θαυματουργικό τρόπο αφής και την θ. παραχώρηση προς τον Πατριάρχη.

Όλοι οι Ορθόδοξοι είχαμε επί αιώνες γαλουχηθεί με ότι πράγματι συμβαίνει το συγκλονιστικό αυτό γεγονός στα Ιεροσόλυμα και δοκιμάσαμε γερό κτύπημα, όταν είδαν το φως της δημοσιότητας τέτοια, αλλά και άλλα στοιχεία περί της μη θαυματουργικής αφής.

Συγκεκριμένα:

1.- Την Μ. Τετάρτη 11.4.2001 στο κανάλι "Mega" στην εκπομπή "Γκρίζες ζώνες" 23.00-24.00 παρουσιάστηκε συνέντευξη του τοποτηρητή του Πατριαρχικού θρόνου Ιεροσολύμων, Μητροπολίτη Πέτρας Κορνηλίου σχετικά με την αφή του Αγίου Φωτός. Αν ακούσαμε καλά και αν καταλάβαμε καλά (γιατί είμαστε 4 παρόντες) ο ανωτέρω Ιεράρχης, ο οποίος σε 3 ημέρες θα έδινε το ΄Αγιο Φως, ανέφερε μεταξύ άλλων και τα εξής:

α/ Ο Πατριάρχης απεκδύεται πάσης στολής και μένει με λευκό εσώρασο, όχι για να ελεγχθεί για τυχόν εύφλεκτες ύλες, αλλά για να παραμείνει με την λευκή στολή, που συμβολίζει την στολή των αγγέλων.

β/ Ο Πατριάρχης εισέρχεται στον Τάφο με λαμπάδα και προσεύχεται λέγοντας μια ειδική ευχή και ανάπτει το Φως από το φως της ακοίμητης κανδήλας, το δε φυσικό φως της κανδήλας με την ειδική αυτή ευχή μετατρέπεται σε Άγιον Φως. Έτσι το φυσικό φως καθαγιάζεται και μετατρέπεται σε Άγιο Φως. Τότε εξέρχεται του Τάφου και παραδίδει το Άγιον Φως στο πλήρωμα του Ιερού Ναού και δι’ αυτού σ’ ολόκληρο τον κόσμο.

γ/ Το ειδικό προνόμιο της αφής του Αγίου Φωτός από Ελληνορθόδοξο Πατριάρχη αναγνωρίζεται από τα άλλα δόγματα, οι εκπρόσωποι των οποίων ασπάζονται την χείρα του, δια να το παραλάβουν.

2.- Στο "Βήμα της Κυριακής" 15.4.2001, και σε άρθρο της κ. Μ. Αντωνιάδου περί του Αγίου Φωτός αναφέρεται: "Στην διάρκεια του 10ου και 11ου αιώνα πίστευαν (άρα τώρα δεν πιστεύουν;), ότι το φως "παράγεται" με θαυματουργικό τρόπο και παρακάτω: "Στους χιλιάδες ορθόδοξους ναούς, που υπάρχουν σήμερα σε ολόκληρη την υφήλιο οι ιερείς παίρνουν το Φως από την "ακοίμητη κανδήλα", η οποία βρίσκεται πάνω στην Αγία Τράπεζα του ναού τους και συμβολίζει τον Τάφο του Κυρίου".

Κατόπιν των ανωτέρω μας δημιουργούνται πάμπολλα ερωτηματικά και θέλουμε να γνωρίζουμε την αλήθεια σύμφωνα με τη ρήση του Κυρίου μας: "Γνώσεσθε την αλήθειαν και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς" (Ιω. η΄ 32). Προς τούτο παρατηρούμε και ερωτούμε τα εξής:

1.- Υπάρχει αρμοδιότερος, για να μας κατατοπίσει, από τον ίδιο, που παίρνει το Άγιον Φως από τον Πανάγιο Τάφο; Αν ναι, τότε γιατί δεν αναφέρεται στον θαυματουργικό τρόπο αφής;

2.- Το Άγιο Φως, που λαμβάνουμε από τον ιερέα στο ναό μας είναι το ίδιο άγιο με το Άγιο Φως από τον Πατριάρχη ή όχι; (Ο εφημέριός μας είπε ότι είναι το ίδιο άγιο). Εάν ναι, τότε γιατί το πρώτο λαμβάνεται κατά μη θαυματουργικό τρόπο, ενώ το δεύτερο κατά θαυματουργικό; Εάν όχι, τότε πράγματι το δικό μας Φως υστερεί του Αγίου Φωτός των Ιεροσολύμων;

3.- Οι εκπρόσωποι των άλλων δογμάτων πιστεύουν πράγματι στον θαυματουργικό τρόπο αφής, ο οποίος γίνεται από τον Πατριάρχη; Αν ναι, γιατί τότε επιμένουν να παραμένουν σε μη "ευλογημένο" από τον Κύριο δόγμα, ο Οποίος σαφώς προσδιορίζει με τον τρόπο αυτό ποιο δόγμα είναι το ορθό;

Παρακαλούμε τον οιανδήποτε γνωρίζοντα να μας απαντήσει, γιατί αγωνιούμε.

Μετά τιμής

Ι. ΚΑΡΔΑΣΗΣ

Η ΔΕΗΤΙΚΗ ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, η αρχίφωτος σοφία του ανάρχου Πατρός. Ο φως οικών απρόσιτον, ο ειπών εκ σκότους φως λάμψαι, ο ειπών γενηθήτω φως και εγένετο φως, Κύριε, ο του φωτός χορηγός, ο εξαγαγών ημάς από του σκότους της πλάνης και εισαγαγών εις το θαυμαστόν φως της σης επιγνώσεως, ο την γην μεν πάσαν δια της εν αυτή ενσάρκου παρουσίας σου, τα καταχθόνια δε δια της εις Άδην καταβάσεώς σου φωτός πληρώσας και χαράς, μετά δε ταύτα δια των αγίων σου αποστόλων φως καταγγείλας πάσι τοις έθνεσιν. Ευχαριστούμεν σοι, ότι δια της ευσεβούς πίστεως μετήγαγες ημάς από σκότους εις φως και γεγόναμεν υιοί δια του αγίου βαπτίσματος, θεασάμενοι την δόξαν σου πλήρη ούσαν χάριτος και αληθείας. αλλ’ ω φωτοπάροχε Κύριε. ο το μέγα φως ων, ο ειπών, ο λαός ο καθήμενος εν σκότει. Δέσποτα Κύριε, το φως το αληθινόν, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον. το μόνον φως του κόσμου και φως της ζωής των ανθρώπων, ου από της δόξης επληρώθη τα σύμπαντα, ότι φως εις τον κόσμον ελήλυθας δια της ενσάρκου σου οικονομίας, ει και οι άνθρωποι ηγάπησαν μάλλον το σκότος ή το φως. συ Κύριε φωτοδότα, επάκουσον ημών των αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου των τη ώρα ταύτη παρισταμένων τω παναγίω σου και φωτοφόρω τούτω τάφω και πρόσδεξαι ημάς τιμώντας τα άχραντα πάθη σου, την παναγίαν σου σταύρωσιν, τον εκούσιον θάνατον και την εν τω πανσεβάστω τούτω μνήματι του τεθεωμένου σου σώματος κατάθεσιν και ταφήν και τριήμερον εξανάστασιν, ην χαρμονικώς ήδη αρξάμενοι εορτάζειν, μνείαν ποιούμεθα και της εν Άδου καθόδου σου, δι’ ης τας εκείσε των δικαίων κατεχομένας ψυχάς δεσποτικώς ηλευθέρωσας τη αστραπη της σης θεότητος φωτός πληρώσας τα καταχθόνια. Όθεν δη αγαλλομένη καρδία και χαρά πνευματική κατά τούτο το υπερευλογημένον Σάββατον τα εν γη και υπό γην θεοπρεπώς τελεσθέντα σοι σωτηριωδέστατα μυστήριά σου εορτάζοντες και σε το όντως ιλαρόν και εφετόν φως εν τοις καταχθονίοις θεϊκώς επιλάμψαν, εκ τάφου δε θεοπρεπώς αναλάμψαν αναμιμνησκόμενοι, φωτοφάνειαν ποιούμεθα, σου την προς ημάς συμπαθώς γενομένην θεοφάνειαν, εικονίζοντες. Επειδή γαρ τη σωτηρίω και φωταυγεί νυκτί πάντα πεπλήρωται φωτός ουρανός τε και γη και τα καταχθόνια δια το υπερφυές μυστήριον της εν Άδου καθόδου σου και της εκ Τάφου σου τριημέρου αναστάσεως. Δια τούτο, εκ του επί τούτον τον φωτοφόρον σου Τάφον ενδελεχώς και αειφώτως εκκαιομένου φωτός ευλαβώς λαμβάνοντες, διαδιδόαμεν τοις πιστεύουσιν εις σε το αληθινόν φως και παρακαλούμεν και δεόμεθά σου, Πανάγιε Δέσποτα, όπως αναδείξης αυτό αγιασμού δώρον και πάσης θεϊκής σου χάριτος πεπληρωμένον, δια της χάριτος του Παναγίου και φωτοφόρου Τάφου σου. και τους απτομένους ευλαβώς αυτού ευλογήσης και αγιάσης, του σκότους των παθών ελευθερών και των φωτεινοτάτων σου σκηνών καταξιώσης, όπου φως το ανέσπερον της σης θεότητος λάμπει. χάρισαι αυτοίς, Κύριε, υγιείαν και ευζωίαν και τους οίκους αυτών παντός αγαθού πλήρωσον.

Ναι, Δέσποτα φωτοπάροχε, επάκουσόν μου του αμαρτωλού εν τη ώρα ταύτη και δος ημίν τε και αυτοίς περιπατείν εν τω φωτί σου και εν αυτώ μένειν, έως το φως της προσκαίρου ζωής έχομεν. Δος ημίν, Κύριε, ίνα το φως της προσκαίρου ζωής ταύτης έχωμεν. Δος ημίν Κύριε, ίνα το φως των καλών έργων ημών λάμπη έμπροσθεν των ανθρώπων και δοξάζωσί σε συν τω ανάρχω σου Πατρί και τω Παναγίω Πνεύματι. Εις φως γαρ εθνών ημάς τέθεικας, ίνα αυτοίς τη σκοτία περιπατούσι φαίνωμεν. Αλλ’ ημείς ηγαπήσαμεν το σκότος μάλλον ή το φως, φαύλα πράσσοντες. Πας γαρ ο φαύλα πράσσων μισεί το φως κατά τον αψευδή λόγον σου. δια τούτο οσημέραι προσκόπτομεν αμαρτάνοντες, επειδή περιπατούμεν εν τη σκοτία. Αλλ’ αξίωσον ημάς το υπόλοιπον της ζωής ημών βιωτεύσαι πεφωτισμένους τους οφθαλμούς της διανοίας ημών. Δος ημίν, ίνα ως τέκνα φωτός περιπατήσωμεν εν τω φωτί των εντολών σου. το του αγίου βαπτίσματος φωτεινόν ένδυμα, όπερ δια των έργων ημαυρώσαμεν, λεύκανον ως το φως, ο αναβαλλόμενος το φως ώσπερ ιμάτιον. Δος ημίν ενδύσασθαι τα όπλα του φωτός, ίνα δι’ αυτών τον άρχοντα του σκότους τροπούμεθα, ος μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός. Ναι, Κύριε, και ως εν ταύτη τη ημέρα τοις εν σκότει και σκιά θανάτου καθημένοις φως έλαμψας, ούτω σήμερον λάμψον εν ταις καρδίαις ημών το σον ακήρατον φως, ίνα δια τούτου φωτιζόμενοι και θερμαινόμενοι εν τη πίστει δοξάζομέν σε το μόνον εκ μόνου του αρχιφώτου φωτός ιλαρόν φως εις τους ατελευτήτους αιώνας. Αμήν.

(Νέα Σιών, επίσημο δημοσιογραφικό όργανο του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, τόμος ΞΒ΄, 1967, σελ. 235)

ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΦΩΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ

Αξιότιμε κ. Διευθυντά

 

Σε επιστολή μας προς την έγκριτη εφημερίδα σας (Ο.Τ. 25.5.01) είχαμε αναφερθεί στην συνέντευξη, που είχε δώσει στις 11.4.01 στο κανάλι MEGA, ο πατριαρχεύων στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, Μητροπολίτης Πέτρας Κορνήλιος και στην οποία ανέφερε σαφώς, για τον μη θαυματουργικό τρόπο αφής του Αγίου Φωτός.

Σε μεταγενέστερη επιστολή του αγαπητού Θεολόγου - Φιλολόγου - Ιεροψάλτη κ. Χρ. Λεβέντη (Ο.Τ. 3.5.02) με τίτλο "Εκδήλωσις Συλλόγου Παναγίου Τάφου" μεταξύ των άλλων αναφέρεται, ότι ο εκ των ομιλητών π. Γ. Μεταλληνός "Δυστυχώς ολίγον σκανδάλισε, γιατί -ομιλώντας ιστορικά- αναφέρθηκε απλώς, χωρίς να τους κατακρίνει, και σε μερικούς μη παραδεχόμενους την θαυματουργικήν εμφάνισιν του Αγίου Φωτός".

Κατόπιν όλων αυτών και εκτός των άλλων μελετήσαμε ενδελεχώς το σχετικό έργο του π. Γ. Μεταλληνού: "Φωτομαχικά - Αντιφωτομαχικά", τις δυο πιο αξιόλογες μελέτες περί του Αγίου Φωτός: 1/ Επισκόπου Φωτικής Αυξεντίου: The Paschal Fire in Jerusalem (Το Πασχάλιο Φως στα Ιεροσόλυμα) Berkeley, California, USA 1993 και 2/ Κ. Καλοκύρη, Καθ. Θεολογικής ΑΠΘ: "Το αρχιτεκτονικό συγκρότημα του Ναού της Αναστάσεως Ιεροσολύμων και το θέμα του Αγίου Φωτός", Θεσσαλονίκη 1999, καθώς και την ειδική δεητική ευχή, που αναγινώσκει ο Πατριάρχης εντός του Παναγίου Τάφου και η οποία θεωρείται, ότι δίνει τη λύση στο θέμα του θαυματουργικού ή όχι τρόπου αφής του Αγίου Φωτός. Σημειώνεται για τους ερευνητές, ότι η ευχή ευρίσκεται στο επίσημο δημοσιογραφικό όργανο του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων "Νέα Σιών" (τόμος ΞΒ΄, 1967 σελ. 235).

Η προσεκτική μελέτη της ειδικής αυτής δεητικής ευχής καταδεικνύει τα εξής:

1.- Πραγματοποιείται φωτοφάνεια σε ανάμνηση του Χριστού, που σαν Φως έλαμψε από τον Τάφο, από τον ίδιο τον Πατριάρχη (και επομένως δεν πραγματοποιείται ουρανόθεν η φωτοφάνεια): "... σε το όντως ιλαρόν και εφετόν φως εν τοις καταχθονίοις θεικώς επιλάμψαν, εκ τάφου δε θεοπρεπώς αναλάμψαν αναμιμνησκό- μενοι, φωτοφάνειαν ποιούμεθα, σου την προς ημάς συμπαθώς γενομένην θεοφάνειαν εικονίζοντες. ..."

2.- Το Άγιο Φως λαμβάνεται από την ακοίμητη κανδήλα, η οποία συνεχώς και με επιμέλεια παραμένει αναμμένη πάνω από τον πανάγιο Τάφο και δεν σβύνει ποτέ και από την οποία λαμβάνει ο Πατριάρχης το φως, το οποίο με τη δεητική ευχή μετατρέπεται σε Φως Άγιο και το οποίο κατόπιν μοιράζεται στους πιστούς: "... Δια τούτο, εκ του επί τούτον τον φωτοφόρον σου Τάφον ενδελεχώς και αειφώτως εκκαιομένου φωτός ευλαβώς λαμβάνοντες, διαδιδόαμεν τοις πιστεύουσιν εις σε το αληθινόν φως ...".

3.- Ο Πατριάρχης παρακαλεί τον Κύριο να αναδείξει το Φως, που έχει προηγουμένως λάβει από την ακοίμητη κανδήλα, αγιασμού δώρο και πεπληρωμένο πάσης θεϊκής χάριτος: "... παρακαλούμεν και δεόμεθά σου, Πανάγιε Δέσποτα, όπως αναδείξης αυτό αγιασμού δώρον και πάσης θεϊκής σου χάριτος πεπληρωμένον, δια της χάριτος του παναγίου και φωτοφόρου Τάφου σου. ..."

4.- Τέλος παρακαλεί, όπως ο Θεός στείλει τη λάμψη του φωτισμού Του στον εσωτερικό μας κόσμο: "... ούτω σήμερον λάμψον εν ταις καρδίαις ημών το σον ακήρατον φως, ...".

5.- Η ευχή είναι σαφώς δεητική και όχι ευχαριστιακή, καθότι παρακαλούμε να αγιασθεί το Φως, που ανάβουμε από την κανδήλα. Εάν το Φως ήτανε ουρανόπεμπτο, τότε θα ήτανε ήδη αγιασμένο και επομένως δεν θα χρειαζότανε ειδική δεητική ευχή για να καθαγιασθεί, ενώ σ’ αυτή την περίπτωση θα υπήρχε άλλου τύπου ευχή (ευχαριστιακή). Η ευχή αυτή καθαγιασμού είναι του ιδίου τύπου με τις ευχές που αναπέμπονται στην περίπτωση του αγιασμού των υδάτων και της μετουσίωσης των Τιμίων Δώρων.

Εκ των ανωτέρω αναφερομένων στοιχείων σαφώς καταφαίνεται, ότι το Άγιον Φως, που λαμβάνεται το μεσημέρι του Μ. Σαββάτου από τον Πανάγιο Τάφο, από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων δεν είναι θεόσταλτο και δεν ανάπτεται κατά θαυματουργικό τρόπο, αλλά ανάπτεται από το φυσικό φως της ακοίμητης κανδήλας, μετατρεπόμενο σε Φως Άγιο με την ειδική δεητική ευχή, που αναπέμπεται από τον Πατριάρχη και τότε παρέχεται στους πιστούς.

Θεωρούμε πλέον, ότι κάθε άλλη συζήτηση ή μαρτυρία είναι άνευ περιεχομένου, αφού η ίδια η ευχή είναι καταλυτική πάνω στο θέμα αυτό και δεν αναφέρει πουθενά, περί άνωθεν κατερχομένου αύλου φωτός, αλλά περί φυσικού φωτός στην ανάμνηση του Αναστάντος Χριστού, του αληθινού φωτός του κόσμου.

ΑΛΙΜΟΣ 10.10.02 Με εκτίμηση

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ

 

Αξιότιμε κ. Διευθυντά

 

Χαιρόμαστε γιατί στην επιστολή μας (Ο.Τ. 25.10.02) περί του αγίου Φωτός του Παναγίου Τάφου υπήρξε απάντηση από τον Παν. Αρχ. π. Τίτο, ηγούμενο της Ι.Μ. Αγ. Θεοδώρων Ιεροσολύμων και Διευθυντή του περιοδικού "Νέα Σιών". Χαιρόμαστε δε ιδιαίτερα τώρα, γιατί στην πρώτη μας επιστολή (Ο.Τ. 25.05.01) για το ίδιο θέμα, δυστυχώς, δεν υπήρξε απάντηση. Σ’ αυτήν αναφέραμε ότι "είχαμε επί αιώνες γαλουχηθεί με ότι πράγματι συμβαίνει το συγκλονιστικό γεγονός της θαυματουργού αφής του αγίου Φωτός και δοκιμάσαμε γερό κτύπημα, όταν ακούσαμε από τα πιο αρμόδια χείλη, τον ίδιο τον λαμβάνοντα και διαδίδοντα το άγιον Φως, ότι αυτό λαμβάνεται από την ακοίμητη κανδήλα του Παναγίου Τάφου, καθαγιάζεται με ειδική δεητική ευχή και κατόπιν παραδίδεται στον πιστό λαό του Θεού".

Μελετήσαμε προσεκτικά την ανωτέρω απάντηση του π. Τίτου (Ο.Τ. 22.11.02) και θα θέλαμε να επισημάνουμε μερικά σημεία της και να κλείσουμε από πλευράς μας το θέμα, μιάς και δεν μπορούμε να πεισθούμε από τα εκτιθέμενα επιχειρήματά της.

1.- Στην απάντησή του ο π. Τίτος αναφέρει εννέα περιπτώσεις εμφανίσεως με θαυματουργικό τρόπο του αγίου Φωτός, οι οποίες εν πολλοίς είναι γνωστές, δεν κάνει όμως μνεία των αντιθέτων απόψεων, οι φορείς των οποίων παρουσιάζονται στην επιστολή, ως αντιτιθέμενοι στην Ιεροσολυμιτική παράδοση.

2.- Εκτός των θετικών αυτών αναφορών, ένας αντικειμενικός Ορθόδοξος ερευνητής θα πρέπει να εγκύψει και στις έγκυρες αντίθετες αναφορές και τέτοιες είναι:

Α/ Όλες σχεδόν οι θετικές αναφορές αναφέρονται στην 2η μ.Χ. χιλιετία, ενώ για την 1η δεν υπάρχουν μαρτυρίες ή αναφορές.

Β/ Δεν υπάρχει αναφορά από Πατέρα της Εκκλησίας μας περί αγίου Φωτός από τον 1ο αιώνα μέχρι του Ι. Δαμασκηνού και του Μ. Φωτίου (9ο αιώνα), ούτε υπάρχει υμνολογία του Φωτός ως προϊόντος θαύματος, ούτε υπάρχει σχετική εικονολογία.

Γ/ Υπάρχει διχογνωμία μεταξύ των ίδιων των Πατριαρχών Ιεροσολύμων για το θαύμα. Ο Πατριάρχης Νεκτάριος (1667) καταφάσκει το θαύμα, ο Δοσίθεος (1707) σιωπά, ενώ ο Εφραίμ (1771) το αρνείται εξ ιδίας αυτού γνώσεως και αποκαλεί την τελετή "χειροποίητον μηχανουργίαν". Εξ άλλου, ουδεμία μνεία ή σχόλιο γίνεται για την πρόσφατη δήλωση (11.4.01) του πατριαρχεύοντος Πέτρας Κορνήλιου, ο οποίος πραγματοποίησε την αφή, περί της μετατροπής του φυσικού φωτός της ακοίμητης κανδήλας σε Φως άγιον.

Δ/ Την ίδια διχογνωμία παρουσιάζουν και οι επιφανείς κληρικοί και θεολόγοι Ε. Βούλγαρις (1806) που καταφάσκει το θαύμα και Ν. Θεοτόκης (1800) που το αρνείται.

3.- Οι καταφάσκοντες στο θαύμα αποφεύγουν να αναφερθούν στην ευχή ή όταν το κάνουν αποφεύγουν να την σχολιάσουν. Η ευχή όμως είναι το κλειδί για την κατανόηση της Τελετής και την τεκμηρίωση του αγίου Φωτός. Πουθενά δεν γίνεται αναφορά περί άνωθεν κατερχομένου αύλου Φωτός, αλλά αντίθετα ο ίδιος ο πατριάρχης "ποιεί φωτοφάνειαν" λαμβάνοντας φως από το φυσικό φως που καίει συνεχώς και συντηρείται με ευλάβεια, παρακαλεί δε τον Κύριο να αγιάσει αυτό το φυσικό φως μετατρέποντάς το σε Φως άγιον. Εάν υπήρχε "ουρανόθεν έλευσις", τότε δεν θα εδέετο ο πατριάρχης για τον αγιασμό του ήδη αγιασμένου (ουρανόθεν) Φωτός.

4.- Μια άλλη αντίφαση επίσης παρατηρείται στη μετάδοση του αγίου Φωτός. Αν η εξαγωγή του Φωτός εγένετο το 1580 από τον κίονα του ναού, αυτό σίγουρα επιβραβεύει την αναξιότητα των Αρμενίων, που ματαίως προσπάθησαν να το εξάγουν από τον Τάφο. Τότε πως από τότε μέχρι σήμερα μεταδίδεται αυτό πρώτα στους αιρετικούς Αρμενίους, χωρίς να υπάρχει εκκλησιολογική προς τούτο δικαίωση, ενώ η πρόσκληση "Δεύτε λάβετε φως" στα μέλη της Ορθόδοξης Εκκλησίας και μόνον απευθύνεται;

5.- Όσον αφορά την θεώρηση, ότι η αποστολή του αγίου Φωτός αποτελεί επιβράβευση θυσιών και διώξεων κλπ. για την διασφάλιση της παρουσίας των Ρωμηών (ασφαλώς θα νοούνται οι πάσης φυλής Ορθόδοξοι, Έλληνες, Σέρβοι, Βούλγαροι, Ρουμάνοι κλπ.) στους άγιους Τόπους, θεωρείται ότι τουλάχιστον εκ λόγων ταπεινοφροσύνης δεν θα έπρεπε τούτο να διετυπώνετο από τους ίδιους τους θυσιαζόμενους ή διωκόμενους, γνωρίζοντας παράλληλα ότι ο Θεός "τον ήλιον αυτού ανατέλλει επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους" (Ματθ. 5.45).

6.- Πράγματι πολλοί μακάριοι επίσκοποι και πατριάρχες Ιεροσολύμων βάδισαν την οδόν του μαρτυρίου και θέλουμε να πιστεύουμε ότι το έκαναν για την Πίστη και μόνο και όχι για τη διατήρηση προνομίων σε ορισμένη φυλή, γιατί αυτό θα ήτανε αντίθετο στο "ουκ ένι Ιουδαίος ουδέ Έλλην....." (Γαλ. 3.28). Εξ άλλου το "γένος εκλεκτόν, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον....." (Πέτρ. Α΄ 2.9) δεν αφορά συγκεκριμένο γένος, έθνος ή φυλή, αλλά το έθνος των Χριστιανών, του πιστού λαού του Θεού.

7.- Το εάν θα πρέπει να είμεθα αυτόπτες μάρτυρες σ’ ένα θαύμα "για να ανοιγούν τα ώτα της καρδίας και οι οφθαλμοί της ψυχής" θα παραπέμψουμε στα λόγια του ίδιου του Κυρίου στον απόστολο Θωμά: "μακάριοι οι μη ιδόντες και πιστεύσαντες" (Ιω. 20.29).

8. - Το εάν πλεονάζει η Χάρις του αγίου Πνεύματος ή εάν οι πιστοί γίνονται μέτοχοι της Δωρεάς εξαιτίας της μετάβασής των στα Ιεροσόλυμα, ας αφήσουμε τον πλέον αρμόδιο να απαντήσει, τον άγιο Γρηγόριο Νύσσης, ο οποίος τις εμπειρίες του τις καταγράφει στο βιβλίο του: «Ένα ταξίδι στα Ιεροσόλυμα», όπου μεταξύ πολλών άλλων αναφέρει: «Τι δε πλέον έξει ο εν τοις τόποις εκείνοις γενόμενος, ως μέχρι του νυν σωματικώς του Κυρίου εν εκείνοις τοις τόποις διάγοντος ημών δε αποφοιτώντος, ή ως του Αγίου Πνεύματος παρά τοις Ιεροσολυμίταις πλεονάζοντος προς δε ημάς διαβείναι αδυνατούντος; ..... Έπειτα και ει ην πλείων η χάρις εν τοις κατά Ιεροσόλυμα τόποις, ουκ αν επεχωρίαζε τοις εκεί ζώσιν η αμαρτία. νυν μέντοι ουκ έστιν ακαθαρσίας είδος ό μη τολμάται παρ’ αυτοίς, και πορνείαι και μοιχείαι και κλοπαί και ειδωλολατρείαι και φαρμακείαι και φθόνοι και φόνοι. και μάλιστά γε το τοιούτον επιχωριάζει κακόν, ώστε μηδαμού τοιαύτην ετοιμότητα είναι προς το φονεύειν όσην εν τοις τόποις εκείνοις, θηρίων δίκην τω αίματι των ομοφύλων επιτρεχόντων αλλήλοις ψυχρού κέρδους χάριν. όπου τοίνυν ταύτα γίνεται, ποίαν απόδειξιν έχει το πλείονα χάριν είναι εν τοις τόποις εκείνοις;». Και όλα αυτά 350 χρόνια μετά την Ανάσταση του Κυρίου, όπου η ανάμνηση του συγκλονιστικού αυτού γεγονότος ήτανε ακόμη πολύ νωπή.

Ως προς δε την ωφέλεια από την εκείσε παρουσίαν, ο ίδιος ο άγιος θέτει κάποιες προϋποθέσεις: «Ει δε πλήρη έχεις τον έσω άνθρωπον λογισμών πονηρών, καν επί του Γολγοθά ης καν επί του όρους των Ελαι-ών καν υπό το μνήμα της Αναστάσεως, τοσούτον απέχεις του τον Χριστόν δέξασθαι εν αυτώ όσον οι μηδέ την αρχήν ομολογήσαντες». Και αλλαχού: «Ει μεν ουν ό ην απ’ αρχής, εγίνετο μέχρι του νυν, του Αγίου Πνεύματος εν είδη πυρός των χαρισμάτων οικονομούντος έκαστον, έδει πάντας είναι εν τω τόπω εκείνω εν ω η διανομή του χαρίσματος εγίνετο. ει δε το πνεύμα όπου θέλει πνει, και οι ενταύθα πιστεύσαντες μέτοχοι γίνονται του χαρίσματος κατά την αναλογίαν της πίστεως, ου κατά την επιδημίαν την εν Ιεροσολύμοις».

9.- Σαν κατακλείδα θα θέλαμε να αναφερθούμε σε μερικά από εκείνα που ο έγκριτος κληρικός και πανεπιστημιακός δάσκαλος π. Γ. Μεταλληνός αναφέρει σε σχετική επιστολή του (31.5.02) στο αγιορείτικο δελτίο "Πρωτάτον": "Οι μόνοι αρμόδιοι να απαντήσουν δια την φύση του αγίου Φωτός είναι οι Πατριάρχαι Ιεροσολύμων, που έχουν (μόνοι αυτοί) την άμεση μαρτυρία του θαύματος. Δεν αρνούμεθα την δυνατότητα του θαύματος (άπαγε της βλασφημίας), αλλά οι ίδιοι οι πατριάρχαι και γενικά οι Ιεροσολυμίται προβληματίζουν με τις ομολογίες τους..... Ας μελετήσει κάποιος το βιβλίο μου και την εκεί βασική βιβλιογραφία και ας συναγάγη τα συμπεράσματά του, έξω όμως από αφελείς και ευσεβιστικές συναισθηματικές εκρήξεις και εθνικιστικές υστερίες".

10.- Σχολιάζοντες την παρατήρηση, ότι ο Πατριάρχης δεν επικαλείται την εξ ύψους αποστολή, διότι αυτή είναι γεγονός, τονίζουμε το οξύμωρο να δέεται ούτος για τον καθαγιασμό του φυσικού φωτός και αντί να συμβαίνει ο αγιασμός αυτός, να αποστέλλεται εξ ουρανού ήδη αγιασμένο Φως. Αν όντως συμβαίνει αυτό, τότε πράγματι ίσως να πρόκειται περί του αναφερομένου θαύματος!

Τελικά περαίνοντες την αναλυτική απάντησή μας στον π. Τίτο, θα θέλαμε να καταθέσουμε την προσωπική μας θλιβερή μαρτυρία, όταν προσκυνητές στον Πανάγιο Τάφο (1995), γίναμε θεατές της συμπλοκής και του ξυλοδαρμού μεταξύ των δυο μοναχών φρουρών του Τάφου και του πλήθους των πιστών για τη σειρά προτεραιότητας, πράγμα που επιβεβαιώνει τα γραφέντα υπό του αγ. Γρηγορίου Νύσσης 16 αιώνες πριν.

 

ΑΛΙΜΟΣ 1.12.02

Με εκτίμηση

Ι. ΚΑΡΔΑΣΗΣ

 

Αγαπητέ κ. Βασίλη χαιρετώ,

Σας στέλνω όλο τον φάκελλο περί του αγίου Φωτός, με το οποίον η ταπεινότητά μου ασχολήθηκε εδώ και ένα χρόνο. Η όλη μου επιχειρηματολογία επικεντρώνεται πάνω στην δεητική ευχή που αναπέμπει ο Πατριάρχης και στην οποίαν αυτός δέεται να αγιασθεί το φυσικό φως της ακοίμητης κανδήλας και να μετατραπέι σε Φως άγιο (γιατί αυτό λέγει η ευχή, αν καταλαβαίνω καλά ελληνικά). Ενώ λοιπόν αναπέμπει την ευχή και αντί να γίνει αυτό για το οποίον προσεύχεται, γίνεται κάτι άλλο. Στέλλεται εξ ουρανού ήδη (βέβαια) αγιασμένο Φως. Από ότι μπορώ να καταλάβω (γιατί πιστεύω, ότι πρέπει να έχω ακόμη σώας τας φρένας) για άλλο προσεύχεται ο Πατριάρχης και άλλο τελικά γίνεται. Αν πράγματι συμβαίνει αυτό το τελευταίο, τότε πράγματι θα πρέπει να γίνεται το θαύμα!

Ο αγαπητός μου φίλος Α. Μάρκου μου ανέφερε, ότι εφέτος το άγιον Φως πραγματοποιήθηκε με ακτίνες laser! Σε επικοινωνία του δε με αρμόδιους στα Ιεροσόλυμα και στο ερώτημά του "βγήκε εφέτος το άγιο Φως;" πήρε την απάντηση: "για τον κόσμο βγήκε". Κάθε σχόλιο δικό σας. Με όλο το σεβασμό και την εκτίμησή μου ΙΚ


{backbutton}