logo

fb youtube rss

Σύνδεση

Αγία Παρασκευή: η Ορθόδοξη αγία (πού υμνείται 26 Ιουλίου)... γιατί έσπαζε Ελληνικά αγάλματα και ναούς των Αρχαίων Ελλήνων !!!

 

 

 
  
ΤῆςἉγίαςὉσιομάρτυροςΠαρασκευῆς.

Τι Εβραϊκό και ανθελληνικόθα ακούσετε την Παραμονή 25 και ξανά στις 26 Ιουλίου (την μέρα της εορτής, της Αγίας Παρασκευής)... να ψάλλουνοι Ορθόλοξοι παπάδες, στις Εβραιοχριστιανικές εκκλησίες και στα παρεκκλήσια τους !!!

Όταν θα ακούσετε να ψάλλουν οι Εβραιοχριστιανοί παπάδες: Ότι η αγία Παρασκευή γκρέμισε και έκανε ψιλή σκόνητους ναούς και τα αγάλματα των Ελλήνων

Τι θα πείτε Εβραιο χριστιανοί;

Ότι καλά έκανε, ή ότι αυτό είναι Ελληνικό έθιμο;


Τα δικά μου σχόλια θα είναι πάντα μέσα σε παρένθεση και θα έχουν πάντα στην αρχή με κόκκινο χρώμα, το σύμβολο αυτό @

Εἰς τὸν Στίχον Στιχηρὰ προσόμοια τῆς Ἁγίας (@ Παρασκευής)

Ἦχος δ'

«Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσι Πολυώδυνα βάσανα, ὑποστῆναι Πανένδοξε, ἀνδρικῷ φρονήματι η ὐτομόλησας, καὶ τῶν Έλληνων Σεβάσματα (@ Δηλαδή τους ναούς, τους βωμούς και τα αγάλματα των Ελλήνων), ὡς κόνιν ἐλέπτυνας· (@ Τα έκανε όλα αυτάτα αγάλματα και τους Ελληνικούς Ναούς, (η Αγία Παρασκευή)λεπτά, όπως η σκόνη!!!) τῷγ ὰρσθένει τοῦ Σταυροῦ, τὸν Αντίπαλον ἔκτεινας (@ Τον αντίπαλο: τον Έλληνα), τὸν Καυχώμενον, ὑπεράνωθεν ἄστρων θρόνον θεῖναι· πρὸ Ποδῶν σου γὰρ ἐρράγη, ὥσπερ Στρουθίον Παιζόμενος».

Κανών β', ᾨδὴ η', τῆς Ἁγίας ( @ Παρασκευής ) .

Ἦχος δ'

«Χεῖρας ἐκπετάσας Δανιὴλ Οὐκ ὄντας Θεοὺς ἀλλὰψευδῆ (@ Οι Θεοί των Ελλήνων: δεν είναι Θεοί, αλλά ψέματα), Δαιμόνων φάσματα (@ Οι Θεοίτων Ελλήνων είναι δαιμονικά φαντάσματα), Μάρτυς ἀπέδειξας, καὶ κατηδάφισας τέλεον (@ Τους κατεδάφισε η αγία Παρασκευή, τους Έλληνες Θεούς: δηλαδή τα αγάλματα τους και τους ναούς τους), καὶ εἰς τέλος Κατελέπτυνας (@ Και στο τέλος μάλιστα: έκανε τααγάλματα και τους Ναούς των Ελλήνων Θεών, λεπτά σαν σκόνη), ἐνεὐφροσύνῃ τῷ Χριστῷ, ἀπαύστως μέλπουσα· Εὐλογεῖτε, πάντα τὰ ἔργα Κυρίου τὸν Κύριον, Ναοῦ Δονηθέντος ἐπὶ γῆς (@ Στον Ελληνικό Ναό του Θεού Απόλλωνα: έκανε σεισμό, η αγία Παρασκευή), ἐπιφοιτήσει σου, Ἀπόλλων Πέπτωκε (@ Ο Ελληνικός Ναός του Θεού Απόλλωνα: έπεσε από τον σεισμό, της αγίας Παρασκευής), καὶ κατηκόντι στα ξόανα(@ Και εκτοξεύθηκαν τα Ελληνικά ξύλινα αγάλματαξόανα), ἐνεργείᾳ τοῦ ἀχράντου Σταυροῦ, δι' οὗ φραχθεῖσα μυστικῶς, ἐν παρρησίᾳ πολλῇ, ἀνεβόας· Πάντατὰ Έργα Υμνεῖτε τὸν Κύριον». (@ Με αυτά τα έργα: της καταστροφής των Ελληνικών ναών (όπως την καταστροφή του Ελληνικού Ναού, του Θεού Απόλλωνα)ναυμνείτε οι Εβραιοχριστιανοί τον Γιαχβέ και τον Α- Χριστό Ιησού !!!

Πολύ Ελληνικό το ακούω, αυτό το τελευταίο !!!

Απορώ πως σας επιτρέπουμε να μπαίνετε μέσαστα Ελληνικά μουσεία (με μιά τέτοια Εβραϊκή ιδεολογία: της καταστροφής των Ελληνικών αγαλμάτων !!!)

Και αν θέλετε να γνωρίζετε Έλληνες, γιατί χρησιμοποιείται η λέξη «Απόλλων Πέπτωκε» (Για τον Ελληνικό Ναό, του Θεού Απόλλωνα): Την χρησιμοποιεί την λέξη «Πέπτωκε» και ο Εβραίος Προφήτης Ησαΐας… για την καταστροφή των αγαλμάτων και των ναών της Βαβυλώναςτέλεια Εβραϊκή μίμηση !!!)

«Πέπτωκε Πέπτωκε Βαβυλών, καὶ πάντατὰ Αγάλματα Αὐτῆς, καὶ τὰ Χειροποίητα Αὐτῆς Συνετρίβησαν εἰς τὴν γῆν. 10 ἀκούσατε, οἱ καταλελειμμένοι καὶ οἱ ὀδυνώμενοι, ἀκούσατε ἤκουσα παρὰ Κυρίου σαβαώθ· Θεὸς τοῦ᾿ Ισραὴλ (@ Ο Γιαχβέ) ἀνήγγειλεν ἡμῖν».(Ησαΐας: Κεφάλαιο 21 , Παράγραφοι 9 10).

Κανών β', ᾨδὴ ε', τῆς Ἁγίας (@ Παρασκευής).

Ἦχος δ'

«Σὺ Κύριε μου φῶς Ἠγώνισαι Σεμνή, καὶ τὸν τύραννον ἔκτεινας, ῥητρεύσεσι ταῖς πανσόφοις, πρὸβημάτων ἐμφρόνως, τὸν Χριστὸν καταγγέλλουσα. Νοῦν ἔχουσα στερρόν, ἀπτοήτῳ φρονήματι, Κατῄσχυνας τῶν Εἰδώλων, τὰ Σεβάσματα (@ Πάλι: μόνοντα Ελληνικά σεβάσματα, είναι είδωλα !!! Ποτέ δεν θα είναι είδωλα, οι Εβραιοχριστιανικές εικόνες!!!) Πάντα, γραφικαῖς ἀποδείξεσι. Παστάδος νοητῆς, καὶ νυμφῶνος ἠξίωσαι, χορεύουσασὺν Παρθένοις (@ Χορεύει η αγία Παρασκευή, με τις παρθένεςΤι να κάνουμε: Εβραιοχριστιανικά γούστα είναι αυτά!!!), ταῖς φρονίμοις ἐνθέως, Παρασκευ ὴ ἀοίδιμε».

Κοντάκιον Ἦχος δ'

«Ἐπεφάνης σήμερον τὸν ναόνσου πάνσεμνε, ὡς Ιατρεῖον Ψυχικὸν εὑράμενοι (

ΚΛΕΜΜΈΝΟ: (Η επιγραφή «ΙΑΤΡΕΙΟ ΨΥΧΩΝ» ήταν γραμμένο έξω απ την βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας)

@ Βρήκαν λένε οι Εβραιοχριστιανοίιατρείο ψυχικόστον ναό της αγίας Παρασκευήςμήπως θα πρέπει οι Έλληνες (να τους ψάλλουν)… και για το ιατρείο το Ψυχιατρικό, εδώ στην Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης ; Που είναι σίγουρα και πιό Ορθόλοξο !!!), ἐντούτῳ πάντες οἱ πιστοί, μεγαλοφώνως τιμῶμέν σε, Ὁσιομάρτυς Παρασκευ ὴ ἀοίδιμε».

(Στις 26 Ιουλίου γιορτάζει και η αγία Ωραιοζήλη... και θα ακούσετε και αυτό το Εβραϊκό:)

«Μνήμῃ τῆς ἁγίας μάρτυρος Ὡραιοζήλης.

Τῇαὐτῇἡμέρᾳ, ΜνήμητοῦὉσίουἸγνατίουτοῦΣτειρωνίτου, καὶτῶνΕγκαινίωντοῦΝαοῦτοῦ, ἈρχαγγέλουΓαβριήλ, πέρανἐνΧάλδαις, καὶτῶνἉγίωνἈππίωνοςκαὶ (@ Αγίας) Ἱερουσαλήμ. (@ ΓιατηναγίαΙερουσαλήμκαιτιςεκκλησίεςτης, στοΙσραήλκαιστηνΕλλάδα:θασαςκάνωξεχωριστήανάρτησηΈλληνες !!!) .

Ταῖςαὐτῶνἁγίαις(@ ΑπόαυτέςτιςΕβραίεςαγίες)Πρεσβείαις , Θεός, ἐλέησονἡμᾶς. Ἀμήν».

(@θαακούσετεστις 26 Ιουλίου καιαυτάταΕβραϊκάναψάλλουν, γιατηνΠαναγίτσαΜαριάμ :)

Θεοτοκίον

Ἦχοςα'

«ΤοῦΓαβριὴλφθεγξαμένουσοι, ΠαρθένετὸΧαῖρε, σὺντῇφωνῇἐσαρκοῦτο, τῶνὅλωνΔεσπότης, ἐνσοὶτῇΑγίᾳΚιβωτῷ (@ ΗΠαναγίτσαείναιηΑγίαΚιβωτόςτουΙσραήλ:τηςΠαλαιάςΔιαθήκης), ὡςἔφηΔίκαιοςΔαυίδ(@ ΌπωςείπεοδίκαιοςΕβραίοςΔαυίδ γιαΔίκαιοΈλληναούτελόγος!!!), Ἐδείχθηςπλατυτέρατῶνοὐρανῶν, βαστάσασατὸνΚτίστηνσου,δόξατῷἐνοικήσαντιἐνσοί,δόξατῷπροελθόντιἐκσοῦ,δόξατῷἐλευθερώσαντιἡμᾶς, διὰτοῦτόκουσου».

(@ΆντεπάλιτυχεροίΕβραιοχριστιανοί: μετηναγίαΠαρασκευή,θακάνετετέλειοΕβραϊκόκαιανθελληνικόμάθημα,στιςΕβραιοχριστιανικέςΕκκλησίεςσας !!!

Καιμηνξεχνάτε: Παρασκευήσημαίνειπροετοιμασία!!!

Προετοιμασίαόμωςγιατί ;

ΜαγιατοΣαββάτο, τωνΕβραίωνπροπατόρωνσας !!!

Τοκατάλαβεςτώρα, Εβραιοχριστιανέ;

Ήγιανατοκαταλάβεις: θαπρέπειναστοψάλλωκαι αυτό, σταΕβραϊκά ;


Αναρτήθηκε: Γεώργιος Γρηγορομιχελάκης